Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Brandstads kyrkoarkiv


Brandstads kyrkoarkiv

HISTORIK

Brandstad var tidigare moderförsamling i Brandstads
och Södra Åsums pastorat, Färs kontrakt.

Åren 1929-1961 var Brandstad annexförsamling i Östra
Kärrstorps och Brandstads pastorat.

Sedan 1962-01-01 utgör Fränninge, Vollsjö och
Brandstad ett pastorat i Färs kontrakt.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II bFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintligaLucka 1912-1926.
Serien avslutad 1967.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger.
Personakter sorterade efter fastighetbeteckning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterPersonavier i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterPersonavier i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i buntar då ej annat anges.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har fr. o. m. 1968 varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i buntar då ej annat anges.
Flyttningsbetyg samt avier gallrade för åren 1900-1947 jämlikt SFS 48/1946 1968-11-15.
Serien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIIBilagor till födelse och dopbokenSerien i arkivboxar.
Före 1968 är endast handlingar angående faderskap bevarade. Handlingar 1968-1991 har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSamtliga handlingar gallrade.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar.
Serien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien gallras med 20 års frist i enlighet med Riksarkivets gallringsföreskrifter 1990:105. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OHandlingar angående kyrka, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, prästrättigheter m m 
PÖvriga handlingar