bild
Arkiv

Brandstads kyrkoarkiv


Brandstads kyrkoarkiv

HISTORIK

Brandstad var tidigare moderförsamling i Brandstads
och Södra Åsums pastorat, Färs kontrakt.

Åren 1929-1961 var Brandstad annexförsamling i Östra
Kärrstorps och Brandstads pastorat.

Sedan 1962-01-01 utgör Fränninge, Vollsjö och
Brandstad ett pastorat i Färs kontrakt.

 Serier (39 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden där ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaLucka 1912-1926.
Serien avslutad 1967.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger.
Personakter sorterade efter fastighetbeteckning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterPersonavier i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterPersonavier i personnummerordning.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i buntar då ej annat anges.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien avslutad 1991-06-30. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har fr. o. m. 1968 varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i buntar då ej annat anges.
Flyttningsbetyg samt avier gallrade för åren 1900-1947 jämlikt SFS 48/1946 1968-11-15.
Serien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIIBilagor till födelse och dopbokenSerien i arkivboxar.
Före 1968 är endast handlingar angående faderskap bevarade. Handlingar 1968-1991 har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSamtliga handlingar gallrade.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar.
Serien har varit föremål för gallring enligt RA:s gallringsbeslut 1990:105.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien gallras med 20 års frist i enlighet med Riksarkivets gallringsföreskrifter 1990:105. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OHandlingar angående kyrka, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, prästrättigheter m m 
PÖvriga handlingar