Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Farhults kyrkoarkiv


Farhults kyrkoarkiv

HISTORIK

Farhult var tidigare moderförsamling i Farhults och Jonstorps församlingars pastorat, Luggude norra kontrakt. Sedan 1962-01-01 utgör Farhult och Jonstorp ett pastorat i Luggude kontrakt. Fr.o.m. 1977 bildar Farhult och Jonstorps församlingar kyrklig samfällighet.

 Serier (63 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterPersonavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI aAvgångsregisterPersonavier 1968-1991 har gallrats av församlingen. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i buntar t o m nr 11, därefter häften. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i kapslar om inget annat anges. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokollSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokollSerien i arkivboxar. 
K IV bLängder över skolpliktiga barnSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivboxar. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling, huvudräkenskaperSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling, specialräkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling, verifikationerSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien i arkivboxar. År 1919 påbörjad räkenskapsbok har överförts till Skolstyrelsens arkiv år 1932 som förvaras hos Höganäs kommun. 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationerSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V aPastoratskassans räkenskaperSerien inbunden om inget annat anges. 
L V bPastoratskassans räkenskaper, verifikationerSerien har varit föremål för gallring i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. 
L V cRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamålSerien i arkivboxar. 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIArkiv- och inventarieförteckningarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdVårdbrev för gravplatser 1948 (O I b:6) och Plan över Farhults kyrkogård 1948 (O I b:7) har överförts till Begravningsverksamhetens arkiv. 
O I cGravböckerGravbok 1994- (O I b:5) har överförts till Begravningsverksamhetens arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i kapslar om inget annat anges. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivboxar. 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. Se även Jonstorps kyrkoarkiv, serie P III. 
P IVFotografier 
P VLjud och rörlig bild