bild
Arkiv

Gladsax kyrkoarkiv


Gladsax kyrkoarkiv

HISTORIK

Tidigare utgjorde Gladsax (moderförsamling) och Östra Tommarp ett pastorat i Albo och Järrestads kontrakt.

Från och med 1962 bildade Gladsax pastorat tillsammans med Simrishamn (moderförsamling), Järrestad, Simris och Östra Nöbbelöv i Österlens kontrakt.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Serien fortsätter i serie A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighetsbeteckning. Inom varje fastighet är bladen sorterade efter sökpersonens personnummer. Enstaka blad upptar två olika familjer. Den familj som står nederst på bladet står då i osorterad ordning inom fastigheten. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade familjevis, alfabetiskt efter sökpersonens efternamn. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1948-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Avställningsår 1967. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Avställningsår 1991. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 och RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löne- förmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböckerSerien inbunden.