Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Gladsax kyrkoarkiv


Gladsax kyrkoarkiv

HISTORIK

Tidigare utgjorde Gladsax (moderförsamling) och Östra Tommarp ett pastorat i Albo och Järrestads kontrakt.

Från och med 1962 bildade Gladsax pastorat tillsammans med Simrishamn (moderförsamling), Järrestad, Simris och Östra Nöbbelöv i Österlens kontrakt.

 Serier (58 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Serien fortsätter i serie A II b.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighetsbeteckning. Inom varje fastighet är bladen sorterade efter sökpersonens personnummer. Enstaka blad upptar två olika familjer. Den familj som står nederst på bladet står då i osorterad ordning inom fastigheten. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade familjevis, alfabetiskt efter sökpersonens efternamn. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1948-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Avställningsår 1967. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Avställningsår 1991. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt efter efternamn. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut 1990:105 och RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ej annat anges. 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löne- förmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen
 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböckerSerien inbunden.