Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie)

Gråmanstorps (Klippans) kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (381 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
1Folkskola i Klippan. Plan av bottenvåningenodat. 
2Folkskola i Klippan [Plan och sektion]odat. 
3Ritning till arbetarebostad för lönebostället Gråmanstorp nr 1. Fasad mot norr och planerodat. 
4Ritning till arbetarebostad för lönebostället Gråmanstorp nr 1. Fasad mot söder och väster, sektion samt ekonomibyggnadodat. 
5Förslag till inredning av källare vid Gråmanstorps prästgård [Plan]odat. 
6Förslag till inredning av tvättstuga vid Gråmanstorps prästgård [Sektion]odat. 
7Detalj till förstärkning av takstol vid Gråmanstorps prästgård [Detalj]odat. 
8Nivåkarta över tillämnad begravningsplats invid Älvdalenodat. 
9Förslag till dränering av västra delen av Gråmanstorps kyrkogårdodat. 
10Ledamoten Bertil Perssons förslag till bårhusodat. 
11Förslag till ombyggnad av koret och sakristian samt förändring av vapenhuset å Gråmanstorps kyrka [Plan och sektion]odat. 
12Ritning till reparation och förändringar av Gråmanstorps kyrka, planer och sektioner, fasad till vapenhusetodat. 
13Gråmanstorps kyrka, ritning till ny bänkplan1902 
14Gråmanstorps kyrka, ritning till ny bänkplan1902 
15Skolhusbyggnad i Klippan, fasad1901 
16Skolhusbyggnad i Klippan, alternativ fasad1901 
17Skolhusbyggnad i Klippan, sidofasader1901 
18Skolhusbyggnad i Klippan, fasad1901 
19Skolhusbyggnad i Klippan, sektioner1901 
20Skolhusbyggnad i Klippan, fasad1901 
21Skolhusbyggnad i Klippan, sektioner1901 
22Skolhusbyggnad i Klippan, plan 1:a våningen och källaren1901 
23Förslag till uppvärmning och ventilation av skolhus-byggnad i Klippan. Planer, vind och 2:a våningen1901 
24Förslag till uppvärmning och ventilation av skolhus-byggnad i Klippan. Planer, 1:a våningen och källare1901 
25Förslag till uppvärmning och ventilation av skolhus-byggnad i Klippan. Sektioner1901 
26Förslag till uppvärmning och ventilation av skolbyggnad i Klippan. Planer, vind och våning 1 tr1901 
27Förslag till uppvärmning och ventilation av skolbyggnad i Klippan. Planer bottenvåning och källaren1901 
28Ritning till lågtrycks-ångpanna1901 
29Förslag till upptagande av avlopp från Gråmanstorps kyrkogård1903 
30Skiss till fasader av handslaget tegel till nytt skolhus i Klippan1915 
31Förslag till nytt skolhus i Klippan. Fasader mot öster och norr, plan 1:a våningen1915 
32Förslag till nytt skolhus i Klippan. Plan 2:a våningen, källarplan, vindsplan1915 
33Plan över skoltomten i Klippan1915 
34Folkskola i Klippan, fasad mot norr, plan av 2:dra våningen1915 
35Folkskola i Klippan, fasad mot norr, plan av 2:dra våningen1915 
36[Alternativ fasad till folkskola i Klippan]1915 
37Nytt skolhus i Klippan, bl nr 1. Arbetsritning bottenvåningen1915 
38Nytt skolhus i Klippan, bl nr 3. Arbetsritning till 3:dje våningen1915 
39Nytt skolhus i Klippan, bl nr 4. Arbetsritning till källarvåningen1915 
40Nytt skolhus i Klippan, bl nr 5. Längdsektion1915 
41Nytt skolhus i Klippan, bl nr 6. Tvärsektion1915 
42Nytt skolhus i Klippan, bl nr 7. Fasader av handslaget tegel1915 
43Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. Källarvåningen1916 
44Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. Bottenvåningen1916 
45Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. 2ndra våningen1916 
46Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. 3dje våningen1916 
47Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. Bottenvåningen1916 
48Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. 2ndra våningen1916 
49Förslag till uppvärmnings- och ventilationsanläggning för ny skolhusbyggnad i Klippan. 3dje våningen1916 
50Avskrädesbassäng av betongodat. 
51Förslag till sanitära anläggningar för skolhusbyggnad i Klippan. Källarvåningen1916 
52Förslag till sanitära anläggningar för skolhusbyggnad i Klippan. Bottenvåningen1916 
53Förslag till sanitära anläggningar för skolhusbyggnad i Klippan. 2ndra våningen1916 
54Förslag till sanitära anläggningar för skolhusbyggnad i Klippan. 3dje våningen1916 
55Ekonomibyggnad för skolorna i Klippan1916 
56Gymnastikinredning för folkskola i Klippan1916 
57Förslag till uppvärmningsanläggning i Gråmanstorps kyrka1916 
58Dräneringsplan över föreslagen utvidgning av kyrkogården i Gråmanstorp1916 
59Förslag till vaktmästarbostad vid Gråmanstorps kyrka [Fasad, plan och sektion]odat. 
60Ritning till vaktmästarbostad vid Gråmanstorps kyrka [Fasad, plan och sektion]1917 
61Ritning till vaktmästarbostad vid Gråmanstorps kyrka [Fasad, plan och sektion]1917 
62Ritning till förändring av slöjdsalen. Folkskolan i Klippan1917 
63Ritning över nya kyrkogårdsutvidgningen vid Gråmanstorps kyrka1917 
64[Ritningar till storskola, småskola och kyrkovaktmästarebostad]1918 
65[Ritningar till storskola, småskola och kyrkovaktmästarebostad]1918 
66[Ritningar till storskola, småskola och kyrkovaktmästarebostad]1918 
67Kartskiss över nya skolhustomten i Klippan1919 
68Stadsplan för Klippans municipalsamhälle. Upprättad 1915, godkänd 19221922 
69Karta över anslagen del till Gråmanstorps prästgård, Gråmanstorp nr 1, litt A1923 
70Karta över anslagen del till Gråmanstorps prästgård, Gråmanstorp nr 1, litt A1923 
71Förslag till inredning av källare vid Gråmanstorps prästgård1923 
72Förslag till inredning av tvättstuga vid Gråmanstorps prästgård1923 
73Karta över föreslaget område till komministergård i Klippan1924 
74Karta över föreslagen komministertomt i Klippan1924 
75Karta över komministertomten i kvarteret nr 37 i Klippan1925 
76[Kartskiss för komministergård i Klippan]1925 
77Förslag till nybyggnad och omändring av Ugglarps skola, fasad mot väster1925 
78Förslag till nybyggnad och omändring av Ugglarps skola, fasad mot söder1925 
79Förslag till nybyggnad och omändring av Ugglarps skola, plan1925 
80Förslag till nybyggnad och omändring av Ugglarps skola, sektioner1925 
81Förslag till omändring av Gråmanstorps skola, plan1925 
82Förslag till omändring av Gråmanstorps skola, detalj till takstol i gymnastiksal1925 
83Förslag till omändring av Gråmanstorps skola, sektioner [i gymnastiksal]1925 
84Plan av värmeledningskällare i Gråmanstorps skola1925 
85[Plan över lärarebostad]1925 
86[Plan av källare]1925 
87Skissförslag till Gråmanstorps skola (tillbyggnad) [Perspektivskiss]1926 
88Skiss till Gråmanstorps skola, sydfasad1926 
89Skiss till om- och tillbyggnad, Gråmanstorps skola. Bottenvåning1926 
90Skiss till om- och tillbyggnad, Gråmanstorps skola. Våning 1 tr upp1926 
91Skiss till om- och tillbyggnad, Gråmanstorps skola. Alternativ 11926 
92Skiss till om- och tillbyggnad, Gråmanstorps skola. Alternativ 21926 
93Ritning till ekonomibyggnad vid Smålarps skola1927 
94Förslag till prästgård i Klippan. [Kolorerad perspektivskiss]odat. 
95Förslag till prästgård i Klippan. [Perspektivskiss, fasader åt väster och söder]1927 
96Förslag till prästgård i Klippan. [Planer och sektion samt situationsplan]1927 
97Förslag till prästgård i Klippan. [Planritning]odat. 
98Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 1, fasad åt söder1927 
99Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 1, bottenplan1927 
100Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 1, vindsplan1927 
101Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 2, fasad åt söder1927 
102Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 2, bottenplan1927 
103Komministerbostad i Klippan. Förslag alt 2, vindsplan1927 
104Komministerbostad i Klippan. Huvudfasad1927 
105Komministerbostad i Klippan. Fasad åt väster och sektion C-D1927 
106Komministerbostad i Klippan. Fasad åt ost och sektion A-B1927 
107Komministerbostad i Klippan. Gårdsfasad1927 
108Komministerbostad i Klippan [Häfte med kolorerade papperskopior]1927 
109Värmeledningsinstallation i Gråmanstorps kyrka [Planritning]1937 
110Värmeledningsinstallation i Gråmanstorps kyrka [Sektions- och planritning]1937 
111Värmeledningsinstallation i Gråmanstorps kyrka [Sektions- och planritning]1937 
112Värmeledningsinstallation i Gråmanstorps kyrka [Planritning]1937 
113Arbetarebostad för lönebostället nr 1 Gråmanstorp, fasad mot norr samt planer1938 
114Arbetarebostad för lönebostället nr 1 Gråmanstorp, fasad mot söder och väster, sektion samt ekonomibyggnad1938 
115Arbetarebostad för lönebostället nr 1 Gråmanstorp, värmeanläggning, plan1938 
116[Kartskiss med profilritning för 20kV-linjen mellan Åstorp-Klippan. Med tillägg som visar mark tillhörande lönebostället Gråmanstorp nr 2]1939 
117Förvaltningsbyggnad i Klippan, bottenplan19501709/18 
118Förvaltningsbyggnad i Klippan, plan 1 tr19501709/19 
119Förvaltningsbyggnad i Klippan inom kv Åby i Klippan. Plan 1 tr upp19501709/52 
120Mönsterritning till minnestavla över series pastorum1957 
121Mönsterritning till minnestavla över series pastorum [Arbetsritning]1957 
122Karta över Gråmanstorps kyrkogård, jämte föreslagen utvidgning1958 
123Karta över Gråmanstorps kyrkogård, jämte föreslagen utvidgning1958 
124Karta över Gråmanstorps kyrkogård, jämte föreslagen utvidgning med tillägg1958 
125Karta över Gråmanstorps kyrkogård1960 
126Karta över Gråmanstorps kyrkogård. Kompletterad 1974 med gränser för stg 13931974 
127Karta över Gråmanstorps kyrkogård. Kompletterad 1974 med gränser för stg 13931974 
128Klippans församlings kyrkogård, förslag till gravplatsernas anordnande1958 
129Klippans församlings kyrkogård, förslag till gravplatsernas anordnande [Kolorerad kopia]1958 
130Kv. Kapellet i Klippan, ekonomibyggnad [Fasad, plan och sektion samt situationsplan]1958 – 1959 
131Kv. Kapellet i Klippan, ekonomibyggnad [Fasad, plan och sektion samt situationsplan]1958 – 1959 
132Klippans kyrkogård: Beläggningskarta1959 
133Prototyper för gravvårdar och gravhällar1959 
134Klippans kyrkogård: Detaljförslag kvarteren I-IV, urnlundsområden och reserverade områden1960 
135Klippans kyrkogård: Detaljförslag kvarteren I-IV, urnlundsområden och reserverade områden [Kolorerad kopia]1960 
136Avvägningskarta för del av Klippans samhälle1960 
137Gråmanstorps kyrkogård, skissförslag till utvidgning1961 
138Gråmanstorps kyrkogård, förslag till placering av bårhus1961 
139Karta över kyrkogården i Tryserum1961 
140Skiss till bårhus vid Gråmanstorps kyrka, alt 11961 
141Skiss till bårhus vid Gråmanstorps kyrka, alt 21961 
142Skiss till bårhus vid Gråmanstorps kyrka, alt 31961 
143Gråmanstorps kyrkogård, förslag till bårhus1963 
144Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus. Fasad mot nordväst samt plan1964 
145Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus. Fasader1964 
146Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus. Sektion1964 
147Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus. Situationsplan1964 
148Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus. Situationsplan1965 
149[Gråmanstorps kyrka] Förslag av länsarkitekt Franzén till bårhusets placeringodat. 
150Karta över kyrkogården i Säby1962 
151[Ritning till vas och ljusstake]odat. 
152Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: skiss pastorexpedition1962 
153Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: skiss arkivet1962 
154Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: hyllpartiet från sidan1962 
155Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: vy mot dörren till pastorexpeditionen1962 
156Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: ledstång och hyllpartiet framifrån1962 
157Pastorsexpedition och arkiv i Klippan: skiss över hyllpartiet i stål1962 
158Skiss till kyrka och församlingslokaler i Klippan. Källarplan [S:t Petri kyrka]1962 
159Förslag till kyrka och församlingslokaler i Klippan. Situationsplan [S:t Petri kyrka]1962 
160Förslag till kyrka och församlingslokaler i Klippan. Källarplan [S:t Petri kyrka]1962 
161Situationsplan [S:t Petri kyrka]1962 
162Bottenplan, nr 1 [S:t Petri kyrka]1963 
163Bottenplan, nr 1 [S:t Petri kyrka]1963 
164Rum 101, nr 1c [S:t Petri kyrka]1966 
165[S:t Petri kyrka, bänkplacering]1966 
166Takplan, nr 3 [S:t Petri kyrka]1963 
167Mot väster, sektion F-F, nr 4 [S:t Petri kyrka]1963 
168Sektion C-C, nr 5 [S:t Petri kyrka]1963 
169Mot norr, sektion H-H, nr 6 [S:t Petri kyrka]1963 
170Mot norr, nr 8 [S:t Petri kyrka]1963 
171Mot väster, nr 9 [S:t Petri kyrka]1963 
172Sektion C-C, nr 10 [S:t Petri kyrka]1963 
173Mot söder, nr 11 [S:t Petri kyrka]1963 
174Sektion A-A, nr 12 [S:t Petri kyrka]1963 
175Mot öster, nr 13 [S:t Petri kyrka]1963 
176Mot öster, nr 13 [S:t Petri kyrka]1963 
177Mot söder, sektion E-E, nr 14 [S:t Petri kyrka]1963 
178Sektion B-B mot öster, Nr 15 [S:t Petri kyrka]1963 
179Mot öster, nr 16 [S:t Petri kyrka]1963 
180Sektion L-L, nr 17 [S:t Petri kyrka]1963 
181Sektion M-M [S:t Petri kyrka]1963 
182Takplan, sektioner I-I, K-K [S:t Petri kyrka]1963 
183Takstolsplan [S:t Petri kyrka]1963 
184Ritning till ventilationslock [S:t Petri kyrka]1966 
185Orgel, fasad och plan [S:t Petri kyrka]odat. 
186Knäfall [S:t Petri kyrka]1966 
187[Detaljritning, S:t Petri kyrka]odat. 
188Klippans nya kyrka, altarvägg, detaljförslag [S:t Petri kyrka]odat. 
189Klippans nya kyrka, kapell, altarvägg [S:t Petri kyrka]odat. 
190Klippans nya kyrka, kapell, altarvägg [S:t Petri kyrka]odat. 
191Klippans nya kyrka, kapell, altarvägg, plan och perspektiv [S:t Petri kyrka]odat. 
192Klippans nya kyrka, kapell, altarvägg, plan och perspektiv [S:t Petri kyrka]odat. 
193Klippans nya kyrka, källarplan, inredning [S:t Petri kyrka]odat. 
194Klippans nya kyrka, altarvägg, takdetalj [S:t Petri kyrka]odat. 
195Klippans nya kyrka. Baren, ungdomsgården [S:t Petri kyrka]odat. 
196S:t Petri kyrka, situationsplan1968 
197S:t Petri kyrka, grundplan1968 
198S:t Petri kyrka, sektion nord - syd1968 
199S:t Petri kyrka, sektion öst - väst1968 
200S:t Petri kyrka, sektion väst - öst1968 
201S:t Petri kyrka, fasad mot väst1968 
202S:t Petri kyrka, fasad mot väst - öst1968 
203S:t Petri kyrka, fasad mot öst1968 
204S:t Petri kyrkan i Klippan, del av situationsplan. Uppmätning1969 
205Plan och sektion [S:t Petri kyrka]1969 
206Plan och sektion, tillägg [S:t Petri kyrka]1969 
207Typritning av golvrännor1959Kyrka och församlingsbyggnader i Skarpnäck 
208S:t Petri kyrka, situationsplan [Med beskrivning]1968 
209S:t Petri kyrka, situationsplan1968 
210S:t Petri kyrka, grundplan [Med beskrivning]1968 
211S:t Petri kyrka, grundplan1968 
212S:t Petri kyrka, fasad väst samt sektion nord - syd1968 
213S:t Petri kyrka, fasad väst - öst samt sektion öst - väst1968 
214S:t Petri kyrka, fasad söder samt sektion väst - öst1968 
215S:t Petri kyrka, fasad mot öst1968 
216Gråmanstorps kyrka. Psalmnummertavla1952 
217Gråmanstorps kyrka. Platta för upphägning av siffror1952 
218Gråmanstorps kyrka. Ställ för psalmböcker, anslagstavla för kungörelser1963 
219Karta över Klippans köping1964Upprättad 1943-1945, kompletterad 1961 och 1964 
220Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus, fasad mot nordväst och plan1964 
221Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus, fasader1964 
222Gråmanstorps kyrka, förslag till bårhus, sektion1964 
223Gråmanstorps kyrkogård, förslag till bårhus, situationsplan1964 
224Ritning till bårhus, fasad mot norr och plan1965 
225Ritning till bårhus, sektion1965 
226Ritning till bårhus, dörrar och fönster1965 
227Ritning till bårhus, fasad och detaljer1965 
228Ritning till bårhus, detaljer takstolar och golv1965 
229Ritning till komministerbostad i Klippan. Fasad åt väst1928 
230Prästgården, Klippan. Komplettering av fasad med balkong och fönsterdörrar, fasad mot väster samt plan1970 
231Prästgården, Klippan. Balkong, fönsterdörrar1970 
232Prästgården, Klippan. Balkong, plan, sektion och detaljer1970 
233Klippan, komministergården, detaljsektion1970 
234Kv. Prästkragen nr 12, Klippan. Statiska beräkningar1970 
235Ändring av kyrkoherdebostad, vindsplan1977 
236Entreprenadritning till kyrka i Elineberg. Planer1965 
237Förslag till nytt svinstall å lönebostället Gråmanstorp, fasader1965 
238Förslag till nytt svinstall å lönebostället Gråmanstorp, gavel och sektion1965 
239Förslag till nytt svinstall å lönebostället Gråmanstorp, plan1965 
240Klippan, orgel. Fasad, plan samt detaljer1966 
241Orgel till Klippans kyrka, fasader1966 
242Klippans kyrka. Förslag till orgelhus1970 
243Klippans kyrka. Ny orgel, alternativ 4 [Fasader och plan]1971 
244Klippans kyrka. Ny orgel, alternativ 4 [Fasader]1971 
245Gråmanstorps kyrka, inredningar1966 
246Gråmanstorps kyrka, spegel1968 
247Gråmanstorps kyrka, plan, uppmätning1968 
248Gråmanstorps kyrka, uppmätning, orgelläktare m m1968 
249Gråmanstorps kyrka, ändringar, orgelläktare m m1968 
250Gråmanstorps kyrka, ändringar, plan1970 
251Gråmanstorps kyrka, ändringar, plan1976 
252Gråmanstorps kyrka, knäfall1968 
253Gråmanstorps kyrka, skåp med skrivklaff i sakristia1968 
254Gråmanstorps kyrka, ändringar, plan1969 
255Gråmanstorps kyrka, ändringar, orgelläktare m m1969 
256Gråmanstorps kyrka, ändringar, orgelläktare, skrudkammare m m1970 
257Gråmanstorps kyrka, innerdörrar1970 
258Gråmanstorps kyrka, inredning1970 
259Gråmanstorps kyrka, takplan1970 
260Gråmanstorps kyrka, skåp i sakristia1970 
261Gråmanstorps kyrka, situationsplan1971 
262Gråmanstorps kyrka, sprinkleranläggning1971 
263Gråmanstorps kyrka, kyrkogårdsmur1972 
264Gråmanstorps kyrka, kyrkogårdsgrindar1972 
265Gråmanstorps kyrka, kyrkogårdsgrindar1972 
266Norra grindpartiet vid Gråmanstorps kyrka1972 
267Gånggrind åt söder vid parken vid Gråmanstorps kyrka1972 
268Karta över ett område å stg 1375 och 13931971 
269Utdrag ur karta över Gråmanstorps kyrkogårdodat. 
270Skiss till minneslundodat.Färglagd kopia 
271Ritning till minneslund på Gråmanstorps kyrkogårdodat.Färglagd kopia 
272Gråmanstorps kyrkogård, inmätning1972 
273Gråmanstorps kyrkogård, inmätning1972Färglagd kopia 
274Gråmanstorps kyrkogård, inmätning. Med tillägg1972 
275Gråmanstorps kyrka, kyrkogårdsmur1972 
276Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård. Toalett- och ekonomibyggnad1972 
277Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård. Förslag till ekonomibyggnad, fasader, skärning1973 
278Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård. Förslag till ekonomibyggnad, situationsplan, plan1973 
279Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, fasader, plan, skärning, situationsplan1973 
280Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, fasader, plan, sektion, situationsplan1973 
281Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, fasader, plan, skärning, situationsplan1973 
282Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, plan och situationsplan1974 
283Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, detaljsektioner1974 
284Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, grund- och takstolsplan1974 
285Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, dörrar och fönster1974 
286Ekonomibyggnad vid Gråmanstorps kyrkogård, fasader, skorsten och ventilation1974 
287Gråmanstorp kyrka. Inredning under läktare1976 
288Gråmanstorp kyrka. Inredning under läktare1976 
289Gråmanstorps kyrka. Utdragbar klädhängare1975 
290Gråmanstorps kyrka. Skåp för antipendier1976 
291Gråmanstorps kyrka. Skåp för skrudar1976 
292Klippans kyrkogård. Kvarter III, västra urnlunden, förslag1975 
293Klippans kyrkogård. Kvarter III, västra urnlunden, förslag1975Färglagd kopia 
294Klippans kyrkogård. västra urnlunden, numrering av gravplatser1976 
295Gråmanstorps prästgård. Uppmätningsritning, fasader1976 
296Gråmanstorps prästgård. Uppmätningsritning, planer1976 
297Gråmanstorps prästgård. Uppmätningsritning, fasader1976 
298Gråmanstorps prästgård. Uppmätningsritning, planer1976 
299Klippans kyrka, skrudskåp1977 
300Klippans kyrka, skrudskåp, detaljer1977 
301Klippans kyrka, galge för mässkrudar1977 
302Klippans kyrka, skrudskåp1977 
303Klippans kyrka, skrudskåp, detaljer1977 
304Klippans kyrka, galge för mässkrudar1977 
305Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 11976Färglagd kopia 
306Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 21976Färglagd kopia 
307Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 31976Färglagd kopia 
308Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 41976Färglagd kopia 
309Gråmanstorps kyrkogård, utvidgning förslag, alt 51976Färglagd kopia 
310Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 11978Färglagd kopia 
311Gråmanstorps kyrkogård, utbyggnadsetapp, alt 21978Färglagd kopia 
312Karta över Gråmanstorps kyrkogård jämte angränsande mark1976 
313Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan1979 
314Gråmanstorps kyrkogård, huvudplan1979Färglagd kopia 
315Gråmanstorps kyrkogård, mått och planteringsplan1979 
316Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan1979 
317Gråmanstorps kyrkogård, höjd- och ledningsplan1979Färglagd kopia 
318Gråmanstorps kyrkogård, detalj, vatten- och avfallsplats1979 
319Gråmanstorps kyrkogård, detalj trästaket, sektion damm och trappväg1979 
320Församlingshus i Klippan, ombyggnad av kök, skåpinredning1980 
321Församlingshus i Klippan, ombyggnad av kök, skåpinredning1980 
322Församlingshus i Klippan, ombyggnad av kök, detalj av förvaringsback1980 
323Klippans kyrka, förslag till trappa till källarförråd1980 
324S:t Petri kyrka, fönster/glasparti1980 
325Klippans kyrka, vindfångsparti i ungdomslokal1983 
326Klippans kyrka, ungdomslokaler, alternativ lösning till djupare vindfångodat. 
327Klippans kyrka, ungdomslokaler, stomplan1983 
328Klippans kyrka, ungdomslokaler, stomplan1983 
329Klippans kyrka, ungdomslokaler, stomplan, skiss till möblering1983 
330Klippans kyrka, undertak i Lugnet1984 
331Ungdomslokal i S:t Petri, inredning1984 
332Klippans kommun. Kyrkans P-plats vid Klostervägen1982 
333Klippans kommun. Kyrkans P-plats vid Klostervägen (alternativ)1982 
334Klippans kommun. Kyrkans P-plats vid Klostervägen (alternativ)1982 
335Gråmanstorps kyrkogård, gravkarta1982 
336Klippans kapellkyrkogård, översiktsplan (den nu gällande kyrkogården)1985Färglagd kopia 
337Klippans kapellkyrkogård, översiktsplan, ombyggnad alternativ A1985Färglagd kopia 
338Klippans kapellkyrkogård, planodat.Färglagd kopia 
339Klippans prästgård. Grundundersökning1964Avser S:t Petri kyrka 
340Kyrka och församlingshem i Klippan. Vapenhus, takplan1965 
341Uppslagsdetaljer i fasaderodat. 
342Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Allmänna föreskrifter1965 
343Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner1965 
344Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner1965 
345Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner till grunden1965 
346Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner till bjälklag över källaren1965 
347Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Takplan för kyrkan1965 
348Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner1965 
349Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektioner genom kyrkan1965 
350Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Stålpelare med detaljer (i kyrkan)1965 
351Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Stålpelare med detaljer (i kyrkan)1965 
352Kyrka och församlingslokaler i Klippan. T-järnstödens placering å kyrktakets huvudbalkar samt uppslagsdetaljer i fasad1965 
353Kyrka och församlingslokaler i Klippan. T-järnstödens placering å kyrktakets huvudbalkar1965 
354Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Järndetaljer till kyrktaket1965 
355Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Järndetaljer till kyrktaket1965 
356Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Järndetaljer till kyrktaket1965 
357Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Järndetaljer till kyrktaket1965 
358Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sekundärbalkar till kyrktakets västra del1965 
359Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sekundärbalkar till kyrktakets västra del1965 
360Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sekundärbalkar till kyrktakets östra del1965 
361Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sekundärbalkar till kyrktakets östra del1965 
362Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Fasader mot norr och söder för kyrkan1965 
363Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Fasader mot väster och öster för kyrkan1965 
364Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektion, klockstapel1965 
365Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektion, klockstapel1965 
366Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Sektion, klockstapel1965 
367Kyrka och församlingslokaler i Klippan. Planer, klockstapel1965 
368Kyrka, Klippan. Håltagningsritning för fläktrum1964 
369Kyrka, Klippan. Fläktrum, källarplan1964 
370Kyrka, Klippan. Fläktrum, sektioner källarplan1964 
371Kyrka, Klippan. Fläktrum, sektioner1964 
372Kyrka, Klippan. Inblås- och utsugningsdetaljer1965 
373Kyrka, Klippan. Rullfilter i fläktrum1965 
374Kyrka, Klippan. Trummor i kulvert samt fläktrum1964 
375Kyrkan i Klippan. Ombyggnad av källatrappa i klocktornet1994 
376Kyrkan i Klippan. Ombyggnad av källatrappa i klocktornet1994 
377Kyrkan i Klippan. Ombyggnad av källatrappa i klocktornet1994 
378Kyrkan i Klippan, ombyggnad av kök, hygienutrymme och sanitet1994 
379Kyrkan i Klippan, ombyggnad av kök, hygienutrymme och sanitet1994 
380Kyrkan i Klippan, ombyggnad av administrationslokaler, församlingshus och div. biutrymme1994 
381Kyrka, Klippan. Fläktsystem, bottenplanSaknas. Ritningen har ej levererats till Landsarkivet i Lund