bild
Arkiv

Hassle-Bösarps kyrkoarkiv


Hassle-Bösarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Hassle-Bösarp var tidigare annexförsamling i Solberga och Hassle-Bösarps pastorat i Vemmenhögs kontrakt. Fr.o.m. 1932-05-01 förenades Solberga och Hassle-Bösarp med Skurup till ett pastorat.

Sedan 1962-01-01 utgör Skurup och Hassle-Bösarp ett pastorat i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads kontrakt.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem) 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregisterInga handlingar. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Ingår troligtvis i Skurups kyrkoarkiv, serie C X. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok med ADBIngår troligtvis i Skurups kyrkoarkiv, serie D X. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Ingår troligtvis i Skurups kyrkoarkiv E X:1. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Ingår i Skurups kyrkoarkiv, serie F X. 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenInflyttningattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll
 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L I bVerifikationer till kyrkoräkenskaperna 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IIPålysningsböcker