bild
Arkiv

Helsingborgs landsförsamlings kyrkoarkiv


Helsingborgs landsförsamlings kyrkoarkiv

HISTORIK

Under medeltiden som långt senare gick Helsingborgs stadsgräns vid Pålsjö bäck. Norr och öster om staden låg då en socken, som hade sin kyrka i staden. Den är upphovet till Helsingborgs landsförsamling. I Lunds stifts landebok benämnes den Helsingborgs socken. Prosten Jöns Rönbeck berättar i sina 1729 nedtecknade Någre Anmärkningar om Helsingborgs Stad, att innebyggarna i Helsingborgs landsförsamling enligt bönderna i Filborna i forna dagar hållit sin gudstjänst i S:t Peters kyrka i Helsingborg. Landeboken använder utrycket "S. Peders Sognn y Helsingborgh". S:t Peters kyrka förstördes vid reformationen. Därvid erhöll landsförsamlingen S:ta Mariakyrkan till sockenkyrka. Landsförsamlingen slags 1919-01-01-01 samman med Helsingborgs stadsförsamling till Helsingborgs församling.

Litteratur: L. M. Bååth, Helsingborgs historia I-II (1925-1934). Se i övrigt stadsförsamlingen.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges. Sena tillägg omnämnes nedan t.o.m. nr 8. I husförhörslängderna 1709-1814 saknas i regel klara tillägg.

Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77 i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörteckningar till församlingsböckerna
 
A II cFastighetsförteckningar
 
A IIIBöcker över obefintligaFör Obefintligregister före 1895 se volymerna AI:55, AI:69 och AI:77 i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv.
 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77 i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges.
 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77 i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77 i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSkiljobrev, se serie H V. 
H IIBilagor till flyttningslängden
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVHandlingar rörande skolväsendet 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cHandlingar rörande skolväsendetSerien inbunden. 
L I aRäkenskaper för kyrka 
L I bRäkenskaper för kyrka Verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
MHandlingar angående prästvalSe stadsförsamlingen M. 
N IVisitationsprotokollSe Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv, serie N I. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSe stadsförsamlingen N III. 
O I aHandlingar angående kyrkanSe stadsförsamlingen O I a. 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPastorsämbetets kungörelser och utlysningsböcker 
P IIIFörrättningsjournaler