Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv


Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv

HISTORIK

Ursprungligen hade Helsingborg fyra sockenkyrkor, S:ta Maria, S:t Petri, S:t Clemens och S:t Olai kyrkor. Av dem återstod efter reformationen endast Mariakyrkan, som haft en föregångare på 1100-talet men omkring 1400 fått sin nuvarande utseende. Sedan medeltiden hade en del av lantbefolkningen utanför Helsingborg sin kyrka i staden. 1683 förenades Kvistofta och Glumslövs pastorat i egenskap av prebende med Helsingborgs stads- och landsförsamlingar. Då Välluvs och Raus församlingar 1698 blev annex under kyrkoherden i Helsingborg, blev Kvistofta och Glumslöv åter ett eget pastorat. Annexförsamlingarna Välluv och Raus bildade 1858 åter ett eget pastorat. Helsingborgs stads- och landsförsamlingar sammanslogs 1919-01-01 till Helsingborgs församling. Denna uppdelades 1927-05-01 i Helsingborgs Maria församling och Helsingborgs Gustav Adolfs församling. 1977-01-01 utbröts nybildade Filborna församling ur Helsingborgs Maria.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
# 1Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
# 2Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges. Om sent gjorda tillägg i husförhörslängderna för 1709-1842 lämnas i det följande uppgift. 1709-1822 är tillägg sällsynta i husförhörslängderna. Liggare över förvandlingen rotar - kvarter genomförd 1868 finns i expeditionen.

Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning. Församlingsböcker med följande äldre signum saknas då de aldrig tagits i bruk: A II a 2:47 (uppslag 10850:1151-1400), A II a 2:48 (uppslag 10850:1401-1650), A II a 2:51 (uppslag 10850:2151-2400), A II c 4:60 (uppslag 11801-12000).
 
A II bFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om inget annat anges. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning.
 
A II cFastighetsförteckningarSerien i arkivboxar.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. Alfabetiskt förda.

För Obefintligregister före 1895 se volymerna AI:55, AI:69 och AI:77.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning. Före 1890 har inte förts någon inflyttningslängd, istället används inflyttningsattesterna (H II), över vilka det fr.o.m. 1822 finns upprättade register i varje volyms början. Ytterligare ett komplement är de personregister till husförhörslängderna som upprättats vid landsarkivet.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning.
 
B IIIFlyttningslängder inom församlingenSerien inbunden. 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden om inget annat anges.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden om inget annat anges. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken.Skiljobrev, se serie H V. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Volym 1-5 sorterade årsvis. Volym 6-294 sorterade alfabetiskt efter utflyttningsort, med register.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien inbunden. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m.Serien inbunden om inget annat anges. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om ingett annat anges 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. Denna och följande serie (K III b) innehåller aktstycken rörande kyrka, skola, hospital, prästgård, fattigvård, kyrkans medel, prästerskap, kyrkobetjäning m.m. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i buntar. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IV cSkolrådets handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar. 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka. Verifikationer. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden om inget annat anges. Volymerna 1-26 innehåller bl.a. folkskolans, söndagsskolans och småbarnsskolans räkenskaper, fondräkenskaper och skoljournaler. 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer.Serien inbunden om inget annat anges. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden om inget annat anges. 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden om inget annat anges.
 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPastorsämbetets kungörelser och utlysningsböcker 
P IIIFörrättningsjournaler 
P IVHistoriska anteckningar
 
P VIIINärradion "Radio Maria" 
P IX bLjudband och grammofoninspelningar 
P IX cSpelfilmFilmerna är digifierade.