Måndag den 31 januari kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Sökning och bildvisning kan komma att ligga nere helt eller delvis. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd under den här perioden.
bild
Arkiv

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv


Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv

HISTORIK

Ursprungligen hade Helsingborg fyra sockenkyrkor, S:ta Maria, S:t Petri, S:t Clemens och S:t Olai kyrkor. Av dem återstod efter reformationen endast Mariakyrkan, som haft en föregångare på 1100-talet men omkring 1400 fått sin nuvarande utseende. Sedan medeltiden hade en del av lantbefolkningen utanför Helsingborg sin kyrka i staden. 1683 förenades Kvistofta och Glumslövs pastorat i egenskap av prebende med Helsingborgs stads- och landsförsamlingar. Då Välluvs och Raus församlingar 1698 blev annex under kyrkoherden i Helsingborg, blev Kvistofta och Glumslöv åter ett eget pastorat. Annexförsamlingarna Välluv och Raus bildade 1858 åter ett eget pastorat. Helsingborgs stads- och landsförsamlingar sammanslogs 1919-01-01 till Helsingborgs församling. Denna uppdelades 1927-05-01 i Helsingborgs Maria församling och Helsingborgs Gustav Adolfs församling. 1977-01-01 utbröts nybildade Filborna församling ur Helsingborgs Maria.

 Serier (88 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
# 1Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
# 2Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges. Om sent gjorda tillägg i husförhörslängderna för 1709-1842 lämnas i det följande uppgift. 1709-1822 är tillägg sällsynta i husförhörslängderna. Liggare över förvandlingen rotar - kvarter genomförd 1868 finns i expeditionen.

Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning. Församlingsböcker med följande äldre signum saknas då de aldrig tagits i bruk: A II a 2:47 (uppslag 10850:1151-1400), A II a 2:48 (uppslag 10850:1401-1650), A II a 2:51 (uppslag 10850:2151-2400), A II c 4:60 (uppslag 11801-12000).
 
A II bFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om inget annat anges. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning.
 
A II cFastighetsförteckningarSerien i arkivboxar.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden. Alfabetiskt förda.

För Obefintligregister före 1895 se volymerna AI:55, AI:69 och AI:77.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
B IInflyttningslängderSerien inbunden. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning. Före 1890 har inte förts någon inflyttningslängd, istället används inflyttningsattesterna (H II), över vilka det fr.o.m. 1822 finns upprättade register i varje volyms början. Ytterligare ett komplement är de personregister till husförhörslängderna som upprättats vid landsarkivet.
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges. Signum inom parentes avser äldre volymbeteckning.
 
B IIIFlyttningslängder inom församlingenSerien inbunden. 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden om inget annat anges.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden om inget annat anges. Hänvisning till exempelvis "T" i en längd utgör en hänvisning till restlängden motsvarande år (volymerna AI:55, AI:69 och AI:77), i vilken personerna upptagits i bokstavsordning: Trulsson till T, Persson till P etc.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken.Skiljobrev, se serie H V. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Volym 1-5 sorterade årsvis. Volym 6-294 sorterade alfabetiskt efter utflyttningsort, med register.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien inbunden. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
J ISkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
J IIKungörelserKungörelser 1927-1947 har gallrats med stöd av Riksarkivets gallringsföreskrift RA-MS 1997:65. 
J IIIDiarier 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingarSerien inbunden. 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församling. HuvudböckerSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien inbunden om inget annat anges. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I cRäkenskaper för kyrka och församling. KassajournalerSerien i arkivboxar. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
L I dRäkenskaper för kyrka och församling. KassaböckerSerien i arkivboxar om inget annat anges. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien inbunden om inget annat anges. Volymerna 1-26 innehåller bl.a. folkskolans, söndagsskolans och småbarnsskolans räkenskaper, fondräkenskaper och skoljournaler. 
L II bRäkenskaper för skola. VerifikationerSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdSerien inbunden om inget annat anges. 
L IV aRäkenskaper för kollekt, S:ta Maria kyrkaSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L IV bRäkenskaper för kollekt, StenbockskyrkanSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L IV cRäkenskaper för kollekt, RingstorpskyrkanSerien i arkivboxar. Kollektböcker. 
L IV dRäkenskaper för kollekt, S:t Mikaelskyrkan 
L IV eRäkenskaper för kollekt, S:ta Maria sjukhuskyrka 
L IV gRäkenskaper för kollekt, församlingssalen 
L IV fRäkenskaper för kollekt, DrottninghögskyrkanFr.o.m. 1977-01-01 se Filborna kyrkoarkiv, serie L IV. 
L V aRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Stiftelse- och fondräkenskaperSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L V bRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål. Övriga räkenskaperSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästvalSerien inbunden. 
N IVisitationsprotokollSerien i arkivboxar. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv, serie D 2. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSe även Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O I cGravböckerSe Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien inbunden om inget annat anges. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSerien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
P I aHandlingar angående kyrklig verksamhetSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
P I bTjänstgöringsböckerSerien inbunden. 
P I cFörrättningsböckerSerien inbunden om inget annat anges. 
P I dRöstlängderSerien i arkivboxar. 
P I eHistoriska anteckningarSerien i arkivboxar.
 
P I fTidningsurklippSerien i arkivboxar. Tidningsurklipp med inklistrade programblad, agendor och annan historik. 
P IIPålysningsböcker 
P III aHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Söndagsskolan 
P III bHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Helsingborgs/Maria kyrkliga ungdomskrets 
P III cHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet. Övriga grupperSerien i arkivboxar. 
P IVÖvriga handlingar 
P VFotografierSerien i arkivboxar. 
P VI aLjud och rörlig bild, kassettband 
P VI bLjud och rörlig bild, ljudband och grammofoninspelningar 
P VI cLjud och rörlig bild, spelfilmFilmerna är digifierade.