Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kristianopels kyrkoarkiv


Församlingen bytte år 1600 namn från Avaskär till Kristianopel. Kristianopels församling bildade ett eget pastorat.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Då fastigheter inte finns antecknade i förteckningen finns register i början av respektive volym eller svit.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighet. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighet. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 gallrade. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. Avier för vissa avlidna efter 1991-06-30 har felaktigt överförts till avgångsregistret, serie A VI. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 gallrade. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgästerVolym 1-5 i arkivboxar. Övriga volymer inbundna om ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IÖvriga längder 
G IIIBefolkningsstatistiska tabeller
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i kapslar om ej annat anges. Serien består huvudsakligen av inflyttningsattester. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b.

Faderskapshandlingar förvaras även bland bilagor till församlingsboken, serie H I.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII a och H VII b. 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien består av handlingar som ska bevaras enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser och resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmoprotokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaa. Huvudräkenskaper.
 
L I bRäkenskaper för kyrkab. Specialer. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvårdb. Specialer. 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar, inventarier m.m. 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker