Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kristianstads garnisonsförsamlings kyrkoarkiv


Kristianstads garnisonsförsamlings kyrkoarkiv

HISTORIK

1794 genomfördes den indelning av det svenska artilleriet på fyra regementen, som ledde till upprättandet av Vendes artilleriregemente. I samband härmed torde också garnisonsförsamlingen ha bildats. Begynnelseår för församlingens ministerialböcker är i regel 1797 och slutår 1894.

 Serier (22 st)