För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten. Felsökning pågår.
bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Norra Vrams kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (23 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A01198Charta öfver de flesta jordarna till norra Wrambs kyrka, uti Christianstads län samt Södra Åsbo härad geometrice refvade och uträknade1810 
A01199Plan ritning som visar läget af husen vid Norra Wrams prästegård i Södra Åsbo härad uti Christianstads län1816 
A03111Kort över Klokkarens plan i Norra Vram1851 
A03112Dräneringsplan öfver egor tillhörande N.Vrams prestgård inom Kristianstads län.1887 
A03113Förslag till torrläggning af vattensjuk mark till N. Wrams klockaregård uti Kristianstads län.1887 
A03114Karta öfver klockarebostället Norra Wram i Norra Wrams socken, Luggude härad och Malmöhus län.1894Kopierad vid skogsindelning av Carl von Schonberg 
A03115Täckdikningsplan öfver en del af egorna till Norra Wrams Ölestgård uti Norra Wrams socken, Luggude härad och Malmöhus län.1899Med beskrivning 
A03116Uppmätning av trädgården vid kyrkoherdebostället i Norra Vram 
A03117Kara öfver förslagna kyrkogården å ägorne till Norra Vrams klockaregård, uti Södra Åsbo härad och Christianstads län.1868 
A03118Karta öfver Gamla kyrkogården uti Norra Wram1887 
A03119Karta öfver nya kyrkogården uti Norra Wram1887 
A03120Nya delen af Norra Wrams kyrkogård (Arbetsplan) 
A03121(Ritning till orgelfasad) 
A03122Ny orgel i Norra Wrams kyrka Christianstads län.1874Gillad den 9/10 1874 
A03123Ritning till nya läktaren i Wrams kyrka (Plan och fasad) 
A03124Ritning öfver skolhusbyggnad vid Gunnarstorp (fasader, sektioner och planer)1891Med noteringar av folkskoleinspektör C. D. E. Petrén. 
A03125Grundritning1891 
A03126Prosjäkt rittning till ekonomihus vid Gunnarstorps skola (fasad och plan)1891 
A03127(Fasad, sektion och plan) 
B00087Karta öfver alla ägorna till Norra Wrams präste- och Klockarebohl uti Christianstads län och Södra Åsbo härad.1813Kopia av A. W. Iggberg 1813 
B00088Karta öfver alla ägorne till Norra Wrams präste- och Klockare-gårdar uti Christianstads län Södra Åsbo härad och Norra Vrams socken upprättad i och för laga skifte1833 – 1834Fastställd 13/5 1836 
B00133Charta öfver ägo delningen till frälse hemmanen uti Norra Wrams by belägen uti Christianstads län södra Åsbo härad och Wrambs sochn1792 – 1793renoverad 1911 
B00134Charta öfver frälse Hemmanen Norra Wrams Wästra fälad under säteriet Wrams Gunnarstorp.1815Kopia 1815 av C A Billing