bild
Arkiv

Norra Vrams kyrkoarkiv


Norra Vrams kyrkoarkiv

HISTORIK

Norra Vrams församling omfattar Norra och Södra Vrams kommun och utgör tillsammans med Bjuvs församling ett pastorat i Luggude norra kontrakt av Lunds stift.

 Serier (53 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Observera att uppgift om volymens innehåll i förteckningen är ungefärlig. I vissa församlingsböcker finns register över fastigheter i volymens eller svitens början.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II bSärskilda förteckningar och register till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien avslutad 1967-12-31.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighetsbeteckning och inom varje fastighet alfabetiskt efter efternamn.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar.

Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar.

Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt efter efternamn.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden om ej annat anges.

Serien avslutad 1906.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1969-06-30. Fortsättning i serie E II äktenskapsböcker.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsböckerna t.o.m. 1967 Serien i arkivboxar.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Bilagor till församlingsböckerna för tiden 1968-1991-06-30 i serie H VII.

Serien avslutad 1967.
 
H IIBilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967.Serien i buntar där ej annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Fortsättning i serie H VII.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien avslutad 1967.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Fortsättning i serie H VII.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII aBilagor till folkbokföring. 1968---1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien i arkivboxar.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till folkbokföringen 1968-1991.
Gallringsbara.
Bilagor till folkbokföringen 1968-1991-06-30.
Gallringsbara efter 20 år.
 
K I aSockenstämmans protokoll 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll
 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O I bHandlingar angående kyrkogården
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrko- betjäningen
 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker