Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Norra Vrams kyrkoarkiv


Norra Vrams kyrkoarkiv

HISTORIK

Norra Vrams församling omfattar Norra och Södra Vrams kommun och utgör tillsammans med Bjuvs församling ett pastorat i Luggude norra kontrakt av Lunds stift.

 Serier (53 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.

Observera att uppgift om volymens innehåll i förteckningen är ungefärlig. I vissa församlingsböcker finns register över fastigheter i volymens eller svitens början.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A II bSärskilda förteckningar och register till församlingsböckernaSerien inbunden. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.

Serien avslutad 1967-12-31.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighetsbeteckning och inom varje fastighet alfabetiskt efter efternamn.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar.

Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar.

Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt efter efternamn.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdomSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden om ej annat anges.

Serien avslutad 1906.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1969-06-30. Fortsättning i serie E II äktenskapsböcker.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsböckerna t.o.m. 1967 Serien i arkivboxar.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Bilagor till församlingsböckerna för tiden 1968-1991-06-30 i serie H VII.

Serien avslutad 1967.
 
H IIBilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967.Serien i buntar där ej annat anges.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Fortsättning i serie H VII.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1900 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.

Serien avslutad 1967.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Fortsättning i serie H VII.

Vissa handlingar fr.o.m. år 1916 gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut nr 254.
 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna t.o.m. 1967.Serien i arkivboxar.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII aBilagor till folkbokföring. 1968---1991-06-30. Ej gallringsbara.Serien i arkivboxar.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
H VII bBilagor till folkbokföringen 1968-1991.
Gallringsbara.
Bilagor till folkbokföringen 1968-1991-06-30.
Gallringsbara efter 20 år.
 
K I aSockenstämmans protokoll 
K I bSockenstämmans handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden.
 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrko- betjäningen 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker