bild
Arkiv

Ramdala kyrkoarkiv


Ramdala kyrkoarkiv

HISTORIK

Ramdala församling ingick t.o.m. 1961 i Ramdala och Jämjö församlingars pastorat. Fr.o.m. 1962 ingick församlingen i Ramdala och Sturkö församlingars pastorat.

 Serier (48 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Då fastigheter inte finns antecknade i förteckningen finns register i början av respektive volym eller svit.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighet. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade alfabetiskt. 
A IV bObefintlighetsregisterInga obefintliga 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 saknas. Personavier 1968 - dec 1973 sorterade alfabetiskt, dec 1973 - mars 1984 och mars 1984-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 samt personavier 1968 - juli 1971 saknas. Personavier aug 1971-1980 sorterade alfabetiskt, 1981-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IÖvriga längder 
G IIKriminalregister 
G IIIBefolkningsstatistiska tabellerSerien i kapslar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII.

Faderskapshandlingar förvaras huvudsakligen bland bilagor till födelse- och dopboken, serie H III.
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien består huvudsakligen av inflyttningsattester. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Ej gallringsbara
Serien består av handlingar som ska bevaras enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
J ISkrivelser och utslag m.m.
 
J IIKungörelser
 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K IIIKyrkorådsprotokoll 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders protokoll och handlingar 
L I aKyrkans huvudräkenskaper
 
L III aHuvudräkenskaper för fattigvården
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 
N IVisitationshandlingar
 
N IIIInventarieförteckningar
 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 
O IIITiondelängder 
P IMässlysningsböcker