Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Raus kyrkoarkiv


Raus kyrkoarkiv

HISTORIK

Ursprungligen moderförsamling i Raus och Välluvs pastorat. 1698-1858 annexförsamling till Helsingborgs stadsförsamling samt 1858-1896 annexförsamling i Välluv och Raus pastorat. 1897-1929 moderförsamling i Raus och Välluvs pastorat. Som konsekvens av ökad folkmängd blev Raus församling år 1929 eget pastorat i Luggude södra kontrakt samt från 1962-01-01 i Helsingborgs kontrakt. Genom gränsreglering 1931-01-01 överfördes en del av församlingen till Helsingborgs Gustav Adolf samtidigt som en annan församlingsdel överfördes till Raus från Helsingborgs Gustav Adolf (se Helsingborgs Gustav Adolfs kyrkoarkiv B I:3 och B II:3).

Inom Raus församling fanns tre municipalsamhällen: Råå bildat 1877, Ramlösa bildat 1894 och Raus plantering bildat 1904. 1918 inkorporerades hela Raus kommun i Helsingborgs stad.

 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet familjevis i personnummerordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSamsorterade avtryckskort för både aktuella och avgånga personer 1947-1967 sorterade efter personnummer utan hänsyn till århundrade (1800-tal eller 1900-tal). Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen, förutom rörande personer med skydd av personuppgifter, vilka är sorterade alfabetiskt. 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om inget annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Skiljobrev se serie H V för perioden 1795-1883. 
H II aBilagor till inflyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H II bBilagor till utflyttningslängdenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialKungörelser 1942-1972 gallrade enligt RA-MS 1997:65 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingarHänvisning i äldre arkivförteckning angående handlingar 1775-1783 som skulle finnas i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv OIII:1 har ej kunnat återfinnas vid förteckningsarbete 2019. 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien inbunden. Direktvalt kyrkoråd fr.o.m. 1992. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt. Raus kyrkaSerien i arkivboxar. 
L IV bRäkenskaper för kollekt. AllhelgonakyrkanSerien i arkivboxar. 
L IV cRäkenskaper för kollekt. ElinebergskyrkanSerien i arkivboxar. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivboxar. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar. 
O I aHandlingar angående kyrkaSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSe även Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O I cGravböckerSe Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
P I aHandlingar angående kyrklig verksamhetSerien i arkivboxar. 
P I bTjänstgöringsböckerSerien inbunden. 
P I cFörrättningsböckerSerien inbunden om inget annat anges. 
P I eHistoriska anteckningar 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVÖvriga handlingarSerien i arkivboxar.
 
P VFotografierSerien i arkivboxar. 
P XLjud och rörlig bildSerien i arkivboxar om inget annat anges.