bild
Arkiv

Raus kyrkoarkiv


Raus kyrkoarkiv

HISTORIK

Ursprungligen moderförsamling i Raus och Välluvs pastorat. 1698-1858 annexförsamling till Helsingborgs stadsförsamling samt 1858-1896 annexförsamling i Välluv och Raus pastorat. 1897-1929 moderförsamling i Raus och Välluvs pastorat. Som konsekvens av ökad folkmängd blev Raus församling år 1929 eget pastorat i Luggude södra kontrakt samt från 1962-01-01 i Helsingborgs kontrakt. Genom gränsreglering 1931-01-01 överfördes en del av församlingen till Helsingborgs Gustav Adolf samtidigt som en annan församlingsdel överfördes till Raus från Helsingborgs Gustav Adolf (se Helsingborgs Gustav Adolfs kyrkoarkiv B I:3 och B II:3).

Inom Raus församling fanns tre municipalsamhällen: Råå bildat 1877, Ramlösa bildat 1894 och Raus plantering bildat 1904. 1918 inkorporerades hela Raus kommun i Helsingborgs stad.

 Serier (67 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serieSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet familjevis i personnummerordning. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSamsorterade avtryckskort för både aktuella och avgånga personer 1947-1967 sorterade efter personnummer utan hänsyn till århundrade (1800-tal eller 1900-tal). Personavier 1968-1991 har gallrats av församlingen, förutom rörande personer med skydd av personuppgifter, vilka är sorterade alfabetiskt. 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om inget annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Skiljobrev se serie H V för perioden 1795-1883. 
H II aBilagor till inflyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H II bBilagor till utflyttningslängdenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien inbunden om inget annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialKungörelser 1942-1972 gallrade enligt RA-MS 1997:65 
K ISockenstämmans (sockennämnds) protokoll och handlingarHänvisning i äldre arkivförteckning angående handlingar 1775-1783 som skulle finnas i Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv OIII:1 har ej kunnat återfinnas vid förteckningsarbete 2019. 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingarSerien inbunden. Direktvalt kyrkoråd fr.o.m. 1992. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSerien inbunden om inget annat anges. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden. Fr.o.m. 1927 se Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
L IIRäkenskaper för skolaSerien inbunden. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt. Raus kyrkaSerien i arkivboxar. 
L IV bRäkenskaper för kollekt. AllhelgonakyrkanSerien i arkivboxar. 
L IV cRäkenskaper för kollekt. ElinebergskyrkanSerien i arkivboxar. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästvalSerien i arkivboxar. 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar. 
O I aHandlingar angående kyrkaSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv.
 
O I bHandlingar angående kyrkogårdSe även Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O I cGravböckerSe Helsingborgs kyrkogårdsförvaltnings arkiv. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSe även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv. 
P I aHandlingar angående kyrklig verksamhetSerien i arkivboxar. 
P I bTjänstgöringsböckerSerien inbunden. 
P I cFörrättningsböckerSerien inbunden om inget annat anges. 
P I eHistoriska anteckningar 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVÖvriga handlingarSerien i arkivboxar.
 
P VFotografierSerien i arkivboxar. 
P XLjud och rörlig bildSerien i arkivboxar om inget annat anges.