Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Slättåkra kyrkoarkiv


Slättåkra kyrkoarkiv

HISTORIK

Moderförsamling i Slättåkra och Kvibille församlingars pastorat i Halmstads kontrakt, 1962-1973 ingick även Holm i pastoratet. Utbrutet Oskarströms församling 1957-01-01.

Delar av av kyrkoarkivet förstördes av brand 1947.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden om inget annat anges.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet alfabetiskt ordnad efter sökpersonens efternamn. 
A II cFörteckningar till församlingsböckernaSerien inbunden.
 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintligaBok över obefintliga 1899-1947 uppbränd 1947. 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges. Födelse- och dopboken 1895-1911 uppbränd 1947.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden. Konfirmationsböckerna 1879-1947 uppbrända 1947.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till kyrkobokföringen (utom inflyttningsattester) 
H IIInflyttningsattester
 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors lön 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar