Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Sturkö kyrkoarkiv


Sturkö kyrkoarkiv

HISTORIK

Sturkö församling bildades genom utbrytning ur Lyckeby 1564-06-12. Församlingen ingick 1564-1692 i Lyckeby pastorat med en lucka 1650-1653 då Sturkö församling bildade ett eget pastorat. 1693-1923 bildade Sturkö och Torhamns församlingar ett pastorat, där även Tjurkö församling ingick fr.o.m. 1888. 1923-05-01--1961 bildade Sturkö och Tjurkö församlingar ett pastorat. Fr.o.m. 1962 bildade Sturkö och Ramdala församlingar ett pastorat.

 Serier (44 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Fastighetsregister finns i början av respektive volym eller svit.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Församlingsboksblad sorterade efter fastighet. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade alfabetiskt efter namn. 
A IV bObefintlighetsregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 saknas. Personavier 1968 - mars 1976 sorterade alfabetiskt, mars 1976-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 saknas. Personavier 1968 - nov 1980 sorterade alfabetiskt, dec 1980 - 1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. För bilagor fr.o.m. 1968, se serie H VII. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Ej gallringsbara
Serien består av handlingar som ska bevaras enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VÖvriga räkenskaper
 
L VIRäkenskaper i sammandrag (finansstatistik) 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors löneförmåner 
O IVHandlingar angående prästerskap och kyrkobetjäning 
P IÖvriga handlingar