Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och under tiden går det inte att lägga beställningar till läsesal. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Svalövs kyrkoarkiv


Svalövs kyrkoarkiv

HISTORIK

Svalöv är medtaget i Lunds stifts Landebog 1569 under Rönnebergs härad. Då det sedan gammalt hörde in under Herrevadskloster kom det att bilda ett enförsamlingspastorat. När Herrevadskloster vid reformationen drogs in till kronan förblev godset alltjämt bortförlänt till speciella läntagare. 1760 övergick emellertid patronatsrätten till det inom Svalöv belägna Axelvolds säteri. Genom uppgörelse mellan K. Maj:t och Patronus upphävdes patronatsrätten 1881. Källs-Nöbbelöv och Felestads församling förenades 1927 med Svalöv till ett pastorat benämnt Svalövs, Källs-Nöbbelövs och Felestads församlingars pastorat. Från 1962 moderförsamling i Svalövs, Felestads och Tirup pastorat samt från 1974 moderförsamling i Svalövs, Felestads, Tirups och Torrlösa pastorat. 1980 bilade Svalöv, Felestad och Tirups församling ekonomisk partiell samfällighet som år 1989 blev total ekonomisk samfällighet i och med Torrlösa församlings anslutning.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem), aktuell serieSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cFörsamlingsböcker (lösbladssystem), avställd serieSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet alfabetiskt ordnad efter sökpersonens efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1946-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1984 sorterade alfabetiskt, personavier 1985-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivboxar. Inflyttningsattester.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i buntar. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmoprotokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarieförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker