Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Södra Rörums kyrkoarkiv


Södra Rörums kyrkoarkiv

HISTORIK

Södra Rörum var tidigare moderförsamling i Södra Rörums och Häglinge pastorat, Frosta kontrakt. Sedan 1962-01-01 utgjorde Fulltofta, Äspinge, Södra Rörum och Svensköp ett pastorat i samma kontrakt. 1974 slogs detta patorat samman med Hörby-Lyby pastorat, varvid Hörby blev moderförsamling.

Vid prästgårdens i Södra Rörum brand 1809-06-16 förstördes största delen av pastorsämbetets arkiv.

 Serier (47 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
# 1Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (äldre serie)Kartor och ritningar från Södra Rörums församling kan även förekomma i Hörbys kyrkliga samfällighets arkiv samt i andra serier 
# 2Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie (ny serie)Kartor och ritningar från Södra Rörums församling kan även förekomma i Hörbys kyrkliga samfällighets arkiv samt i andra serier 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker. Bunden serieSerien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker på lösbladSerien i arkivboxar. 
A II cFastighetsförteckning och övriga register avseende fastigheter 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggarePersonakter sorterade efter efternamn. 
A IV bObefintlighetsregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar.
Församlingsregister 1948-1967 bestående av avtryckskort. Avställt 1967-12-31.
Församlingsregister 1968-1991 bestående av personavier. Avställt 1991-06-30.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar.
Avgångsregister 1947-1967 bestående av avtryckskort. Avställt 1967-12-31.
Avgångsregister 1968-1991 bestående av personavier. Avställt 1991-06-30.
 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok fr. o. m. 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom KonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien inbunden. 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr. o. m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok fr. o. m. 1991-07-01 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om inget annat anges. Viss gallring i serien har utförts jämlikt SFS 1948:46.
Faderskapserkännanden ingår i serie H III.
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges. Flyttningsbetyg för åren 1900-1947 är gallrade. Flyttningsbetyg för åren 1948-1991 ingår i serie H I.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien inbunden om inget annat anges. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenKonfirmationsbetyg gallrade från 1900 med 10 års frist. 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar. Försäkran om frihet från äktenskapshinder gallras från 1916 med 10 års frist. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H X aBilagor till ministerialböcker fr. o m. 1991-07-01. ej gallringsbara. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VÖvriga räkenskaper 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård, kyrkliga fastigheter, prästrättigheter och kyrkobetjäning 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysnings (mässlysnings) böcker