bild
Arkiv

Tjurkö kyrkoarkiv


Tjurkö kyrkoarkiv

HISTORIK

Tjurkö församling bildades 1888-05-01 genom utbrytning från Augerums församling. 1964-01-01 uppgick Tjurkö församling i Karlskrona stadsförsamling. Området som tidigare bildat Tjurkö församling överfördes 1989-01-01 från Karlskrona stadsförsamling till Sturkö församling.

Tjurkö församling ingick 1888-05-01--1923-04-30 i Torhamns, Sturkö och Tjurkö församlingars pastorat, 1923-05-01--1961 i Sturkö och Tjurkö församlingars pastorat och 1962-1963 i Karlskrona stadsförsamlings, Tjurkö och Aspö församlingars pastorat.

 Serier (36 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A IIFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareDå Tjurkö uppgick i Karlskrona stadsförsamling 1964-01-01 överfördes församlingsliggaren till deras kyrkoarkiv. 
A IV bObefintlighetsregisterDå Tjurkö uppgick i Karlskrona stadsförsamling 1964-01-01 överfördes obefintlighetsregistret till deras kyrkoarkiv. 
A IV cEmigrantregisterDå Tjurkö uppgick i Karlskrona stadsförsamling 1964-01-01 överfördes emigrantregistret till deras kyrkoarkiv. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1963 saknas. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1963 saknas. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien inbunden. 
K IV cSkolrådets handlingar och protokoll 
L IKyrkoräkenskaper 
L I aRäkenskaper för kyrkan 
L IISkolräkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag (finansstatistik) 
N IVisitationsprotokoll 
O IVHandling angående pastors tjänstgöringsskyldighet 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker 

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13013/P II/21965T.o.m. 1965-07-11. 
Se: SE/LLA/13013/P II/31962 – 1965Volymen har ej levererats till landsarkivet.