bild
Arkiv

Tvååkers kyrkoarkiv


Tvååkers kyrkoarkiv

HISTORIK

Tvååker var till och med 1961 moderförsamling i Tvååkers och Spannars pastorat. Från 1962 utökades pastoratet med Sibbarp och Dagsås och Tvååker blev moderförsamling i Tvååkers, Spannarps, Sibbarps och Dagsås pastorat. Tvååker tillhör Himle härad i Göteborgs stift.

Arkivet var förstört av brand 1766.

 Serier (46 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden. Nya fastighetsnamn står inom parentes.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. Personakter för på församlingen skrivna är lagda separat. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1967-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1967-1991 avställda 1967-1975, 1976-1985 och 1986-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden om ej annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i akrivkartonger när ej annat angives. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GAndra befintliga längderSerien inbunden om ej annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivkartonger.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorial 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien inbunden när ej annat angives.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationsprotokoll samt arkiv- och inventarieförteckningar
 
O IHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar avseende prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar