bild
Arkiv

Vankiva kyrkoarkiv


Vankiva kyrkoarkiv

HISTORIK

Vankiva församling utgjorde tillsammans med Ignaberga församling ett pastorat i Västra Göinge kontrakt av Lunds stift. Sedan 1962 ingick Vankiva i Norra Åkarps pastorat.

Sockennamet skrevs år 1414 Wandkiwinge. Vankiva församling ingår sedan 1952 i Bjärnums kommun.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 och personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till kyrkobokföringen (utom inflyttningsattester) 
H IIInflyttningsattester
 
JKungörelser m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets (skolstyrelsens) protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
L IKyrkoräkenskaper
 
L IISkolräkenskaper 
L IVKollekträkenskaper
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
OHandlingar angående kyrka och kyrkogård, kyrkliga fastigheter och kyrklig jord, prästrättigheter m.m. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
PÖvriga handlingar