Vi har under några dagar (03–06 dec) haft problem med söktjänsten men detta bör nu vara avhjälpt. Felmeddelandet ligger dock kvar tills dess att vi är helt säkra att problemet är löst.
bild
Arkiv

Vitaby kyrkoarkiv


Vitaby kyrkoarkiv

HISTORIK

Vitaby var t. o. m. 1992 annexförsamling i Södra Mellby och Vitaby pastorat, Albo och Järrestads kontrakt, Lunds stift. 1992-01-01 utökades pastoratet med Ravlunda församling. Vitaby, Södra Mellby och Ravlunda församlingar bildade 2002 Kiviks församling.

Sedan 1952-01-01 ingår Vitaby i Kiviks storkommun.

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighetsbeteckning. Personakter för avlidna juli 1991-1992 är utsorterade och återfinns i serie A IV d. 
A IV bObefintlighetsregisterInga obefintliga 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort samt personavier sorterade i alfabetisk respektive personnummerordning. Avställningsår 1967 och 1991. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort samt personavier sorterade i alfabetisk respektive personnummerordning. Avställningsår 1967, 1979 och 1991. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om ej annat anges. Inflyttningsattester. Bilagor till flyttningslängden 1901-1991 förvaras i serie H I.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Faderskapshandlingar förvaras i serie H I. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola VerifikationerSerien i arkivkartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll och handlingar 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P XLjud och rörlig bild