bild
Arkiv

Vitaby kyrkoarkiv


Vitaby kyrkoarkiv

HISTORIK

Vitaby var t. o. m. 1992 annexförsamling i Södra Mellby och Vitaby pastorat, Albo och Järrestads kontrakt, Lunds stift. 1992-01-01 utökades pastoratet med Ravlunda församling. Vitaby, Södra Mellby och Ravlunda församlingar bildade 2002 Kiviks församling.

Sedan 1952-01-01 ingår Vitaby i Kiviks storkommun.

 Serier (60 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter fastighetsbeteckning. Personakter för avlidna juli 1991-1992 är utsorterade och återfinns i serie A IV d. 
A IV bObefintlighetsregisterInga obefintliga 1947-1991. 
A IV cEmigrantregisterPersonakter sorterade efter personnummer. 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort samt personavier sorterade i alfabetisk respektive personnummerordning. Avställningsår 1967 och 1991. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort samt personavier sorterade i alfabetisk respektive personnummerordning. Avställningsår 1967, 1979 och 1991. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden om ej annat anges.
 
E IIÄktenskapsböckerSerien inbunden. 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien inbunden om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivboxar om ej annat anges. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om ej annat anges. Inflyttningsattester. Bilagor till flyttningslängden 1901-1991 förvaras i serie H I.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. Faderskapshandlingar förvaras i serie H I. 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5.
 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivboxar. Serien har varit föremål för gallring enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30
Gallringsbara
Serien i arkivboxar. Gallringsbara bilagor till kyrkobokföringen 1968--1991-06-30. Serien utgallras med tjugo års gallringsfrist enligt Riksarkivets gallringsbeslut RA-MS 2000:5. 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans protokoll 
K II bKyrkostämmans handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bRäkenskaper för kyrka Verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola VerifikationerSerien i arkivkartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård
 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll och handlingar 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker 
P XLjud och rörlig bild