bild
Arkiv

Vittskövle kyrkoarkiv


Vittskövle kyrkoarkiv

HISTORIK

Före år 1952 var Vittskövle moderförsamling i Vittskövle och Degeberga församlingars pastorat. Från nämnda år är Degebera moderförsamling. År 1962 sammanslogs Degeberga, Vittskövle, Maglehem, Hörröd och Huaröd till ett pastorat. Under en period utövades jus patronatus av ägaren till Vittskövle. Kyrkan är från 1100-talet och byggd i romansk stil. I Lunds stifts landebok skrevs Vittskövle Widsk¢vffle. I palteboken står Vedschiölle.

 Serier (41 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till kyrkobokföringen
 
H IIInflyttningsattester
 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar m.m. 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L VIRäkenskaper i sammandrag (finansstatistik) 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar
 
N IIÄmbetsberättelser 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående pastors lön 
O IVHandlingar angående kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker