Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Välinge kyrkoarkiv


Välinge kyrkoarkiv

HISTORIK

Välinge var tidigare moderförsamling i Välinge och Kattarps församlingars pastorat, Luggude norra kontrakt. Från 1962-01-01 utgjorde Välinge och Kattarp ett pastorat i Luggude kontrakt. År 2002 slogs församlingarna ihop till Välinge-Kattarps församling och gick samtidigt upp i Allerums pastorat.

Delar av bilagorna (H-serierna) och de kyrkokommunala handlingarna (serierna J-P) vattenskadades vid vattenläcka i församlingshemmet 2007, varefter församlingen gallrade volymerna.

 Serier (64 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden.
 
A II bFörteckningar till församlingsböckerna
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 och personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt. 
A VI bAvgångslängder 
BFlyttningslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden om inget annat anges.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien i buntar om inget annat anges.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i buntar. 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges.
 
H II cSkudsmaalsbøgerSerien i arkivboxar. 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i buntar om inget annat anges. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i buntar. 
JSkrivelser, resolutioner, utslag och memorialSerien i arkivboxar. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokollSerien i kapslar om inget annat anges. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokollSerien i arkivboxar om inget annat anges. 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i arkivboxar. 
K IV aSkolrådets protokollSerien inbunden om inget annat anges. 
K IV bFörteckningar över skolpliktiga barnSerien i kapslar om inget annat anges. 
K IV cAndra handlingar angående skolväsendetSerien i arkivboxar. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka och församlingSerien inbunden om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrka och församling. VerifikationerSerien i arkivboxar. Serien gallras fr.o.m. 1933 med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Då huvudräkenskaper saknas efter 1941 ska verifikationerna dock bevaras. 
L II aRäkenskaper för skolaSerien i arkivboxar. 
L II bRäkenskaper för skola. Verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien i arkivboxar. 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarSerien i arkivboxar. 
O I aHandlingar angående kyrkaSerien i arkivboxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerInga handlingar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i arkivboxar om inget annat anges. Se även Välinge kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 1. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningenSe även Välinge kyrkliga samfällighets arkiv, serie F 2. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P IÖvriga handlingarSerien i arkivboxar.
 
P IIPålysningsböckerSerien i arkivboxar. 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetetSerien i arkivboxar. 
P IVFotografierSerien i arkivboxar.