Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Välluvs kyrkoarkiv


Välluvs kyrkoarkiv

HISTORIK

Välluv har från 1630-talet till 1896 varit moderförsamling i Välluvs och Raus pastorat, som 1698-1858 var annex till Helsingborgs stadsförsamling och vid omregleringar inom Luggude kontrakt år 1929 för Välluvs del ombildades till Bårslövs, Fjärestads, Frillestads och Välluvs pastorat i Luggude södra kontrakt. Från och med 1962-01-01 utgjorde Kropp, Mörarp, Hässlunda, Frillestad och Välluv eget pastorat i Luggude kontrakt.

 Serier (51 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
K IVHandlingar angående skolhus m.m. 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges..
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare sorterade efter fastighet och inom varje fastighet ordnade alfabetiskt familjevis efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 sorterade alfabetiskt. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1981 och 1981-1991 sorterade efter personnummer inom respektive avställningsperiod. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 avställda 1947-1966 och 1967 sorterade alfabetiskt inom respektive avställningsperiod. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1975 och 1976-1991 sorterade efter personnummer inom respektive avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden om inget annat anges.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden om inget annat anges. 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden.
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien inbunden. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkaSerien i buntar.
 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböckerSerien i buntar. 
P IIIFörrättningsjournaler 
P IVHistoriska anteckningar