Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Älvsåkers kyrkoarkiv


Älvsåkers kyrkoarkiv

HISTORIK

Älvsåker var fram till och med 1967 annexförsamling i Tölö, Älvsåkers och Lindome församlingars pastorat. Därefter annexförsamling i Tölö och Älvsåkers församlingars pastorat i Fjäre och Viske kontrakt.

Pastoratet bildade 1989 total eknomisk samfällighet. Separat arkivförteckning är upprättad för Tölö-Älvsåker kyrkliga samfällighet från och med 1989. Handlingar för Tölö pastorat före 1989 är arkivlagda i Tölö kyrkoarkiv.

 Serier (35 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Serien i arkivboxar. Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet i personnummerordning efter sökpersonen. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn. 
A IV bObefintligregisterInga handlingar. 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. 
A VI aAvgångsregisterSerien i arkivboxar. Avtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 avställda 1968-1978 och 1979-1991 sorterade efter personnummer inom respektive avställningsperiod. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01)Serien inbunden. 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden. 
D XKonfirmationsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga längderSerien i arkivboxar.
 
H IIInflyttningsattester 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner och kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IVRäkenskaper för kollekt 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård
 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
PÖvriga handlingar