Måndag den 27 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Östra Tommarps kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13529
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/B5wKNNE7Z4sZ4nloHK3s22
Omfång
1,9 Hyllmeter 
2 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2010.)
2,6 Hyllmeter  (-, Kyrkokommunala handlingar 2012.)
Datering
13981999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Östra Tommarps församling
Alternativa namn: Tommarp
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Östra Tommarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Tidigare utgjorde Östra Tommarp annexförsamling ett pastorat med Gladsax i Albo och Järrestads kontrakt. Fr.o.m. 1962 bildade Östra Tommarp pastorat tillsammans med Stiby (moderförsamling), Östra Vemmerlöv och Bolshög i Österlens kontrakt. Stiby pastorat bildade obligatorisk samfällighet 1989-01-01 och fr.o.m. 1992-01-01 utgjorde pastoratet en total ekonomisk samfällighet. Östra Tommarps församling upphörde 2002-12-31. Genom sammanslagning av de tidigare församlingarna Stiby, Östra Tommarp, Östra Vemmerlöv och Bolshög nybildades Stiby församling 2003-01-01.

Handlingar för Stiby kyrkliga samfällighet ingår i Stiby pastorats arkiv. Handlingar för Stiby, Östra Tommarps, Östra Vemmerlövs och Bolshögs församlingar samt för Stiby kyrkliga samfällighet för åren 2000-2002 ingår i arkivförteckningen för nybildade Stiby församling.

Inom Östra Tommarp låg fordom staden Tomatorp (Tommerup), troligen grundad i slutet av 1100-talet. Tumatorp, som hade två kyrkor och ett premonstratens kloster, förlorade stadsprevilegierna 1537.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 91/1963. Förteckning 15/1990. Förteckningen upprättad i juli 1963 av Ada Johnsson, samt kompletterad i januari 1990 av arkivarie Per Hort.
Senast ändrad2020-09-22 11:51:22