bild
Arkiv

Östra Tommarps kyrkoarkiv


Östra Tommarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Tidigare utgjorde Östra Tommarp annexförsamling ett pastorat med Gladsax i Albo och Järrestads kontrakt. Fr.o.m. 1962 bildade Östra Tommarp pastorat tillsammans med Stiby (moderförsamling), Östra Vemmerlöv och Bolshög i Österlens kontrakt. Stiby pastorat bildade obligatorisk samfällighet 1989-01-01 och fr.o.m. 1992-01-01 utgjorde pastoratet en total ekonomisk samfällighet. Östra Tommarps församling upphörde 2002-12-31. Genom sammanslagning av de tidigare församlingarna Stiby, Östra Tommarp, Östra Vemmerlöv och Bolshög nybildades Stiby församling 2003-01-01.

Handlingar för Stiby kyrkliga samfällighet ingår i Stiby pastorats arkiv. Handlingar för Stiby, Östra Tommarps, Östra Vemmerlövs och Bolshögs församlingar samt för Stiby kyrkliga samfällighet för åren 2000-2002 ingår i arkivförteckningen för nybildade Stiby församling.

Inom Östra Tommarp låg fordom staden Tomatorp (Tommerup), troligen grundad i slutet av 1100-talet. Tumatorp, som hade två kyrkor och ett premonstratens kloster, förlorade stadsprevilegierna 1537.

 Serier (50 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösbladssystem)Alfabetiskt sorterad efter fastighet och inom varje fastighet alfabetiskt ordnad efter sökpersonens efternamn. 
A II cFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. Personakter över församlingens invånare ordnade alfabetiskt efter efternamn. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. Personakter sorterade efter dödsår och inom varje år efter personnummer. 
A VFörsamlingsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade efter personnummer. 
A VI aAvgångsregisterAvtryckskort 1947-1967 har gallrats i enlighet med Riksarkivets gallringsbeslut nr 254. Personavier 1968-1991 sorterade alfabetiskt. 
A VI bAvgångslängderInga handlingar. 
BFlyttningslängderSerien inbunden.
 
C IFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)Serien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden.
 
D XKonfirmationsbok med ADB 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
F IDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
F XBegravningsbok (fr.o.m. 1991-07-01) 
GÖvriga handlingar
 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien inbunden om inget annat anges.
 
H XBilagor till kyrkobokföringen 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar
 
P IIPålysningsböcker