Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Östra Tommarps kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/13529
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/B5wKNNE7Z4sZ4nloHK3s22
Omfång
1,9 Hyllmeter 
2 Hyllmeter  (-, Leverans av folkbokföringshandlingar 2010.)
2,6 Hyllmeter  (-, Kyrkokommunala handlingar 2012.)
Datering
13981999(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): Arkivförteckning
Arkivförteckning (godkänd): Oförtecknade bilagor till folkbokföringen - obs, arbetsmaterial! (pdf)
Arkivförteckning (godkänd), Tobias Bjernehed
Arkivförteckning (koncept): Oförtecknade kyrkokommunala handlingar - obs, arbetsmaterial! (pdf)
ArkivinstitutionLandsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), Magasin A (LLA))
Arkivbildare/upphov
Östra Tommarps församling
Alternativa namn: Tommarp
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan

Innehåll

Inledning (äldre form)Östra Tommarps kyrkoarkiv

HISTORIK

Tidigare utgjorde Östra Tommarp annexförsamling ett pastorat med Gladsax i Albo och Järrestads kontrakt. Fr.o.m. 1962 bildade Östra Tommarp pastorat tillsammans med Stiby (moderförsamling), Östra Vemmerlöv och Bolshög i Österlens kontrakt. Stiby pastorat bildade obligatorisk samfällighet 1989-01-01 och fr.o.m. 1992-01-01 utgjorde pastoratet en total ekonomisk samfällighet. Östra Tommarps församling upphörde 2002-12-31. Genom sammanslagning av de tidigare församlingarna Stiby, Östra Tommarp, Östra Vemmerlöv och Bolshög nybildades Stiby församling 2003-01-01.

Handlingar för Stiby kyrkliga samfällighet ingår i Stiby pastorats arkiv. Handlingar för Stiby, Östra Tommarps, Östra Vemmerlövs och Bolshögs församlingar samt för Stiby kyrkliga samfällighet för åren 2000-2002 ingår i arkivförteckningen för nybildade Stiby församling.

Inom Östra Tommarp låg fordom staden Tomatorp (Tommerup), troligen grundad i slutet av 1100-talet. Tumatorp, som hade två kyrkor och ett premonstratens kloster, förlorade stadsprevilegierna 1537.

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Om postens upprättandeFörteckning 91/1963. Förteckning 15/1990. Förteckningen upprättad i juli 1963 av Ada Johnsson, samt kompletterad i januari 1990 av arkivarie Per Hort.
Senast ändrad2020-09-22 11:51:22