bild
Arkiv

Thora Ohlssons personarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/LLA/30966:04
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/T0EtA6uern61sW3Gjpu0Y3
ExtraID30966:04
Omfång
4 Hyllmeter  (-)
Datering
1870t – 1946  (Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd), Suzanne Sandberg
ArkivinstitutionRiksarkivet i Lund (depå: Arkivcentrum Syd)
Arkivbildare/upphov
Ohlsson, Thora (1868 – 1946)
Kategori: Person (släkt)

Innehåll

Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning

Thora Ohlsson föddes den 9 juli 1868 i Lund. Hennes föräldrar var boktryckare Håkan Ohlsson och Theodora född Åkerlund. (Se deras arkiv för mer information om dem.)

Thora Ohlsson visade tidigt ett intresse för frisksport. Hennes far tog gärna långa promenader med barnen. Thora och hennes systrar Edla (gift Linge) och Ulrika fick alla gå i flickskolor i Lund. Håkan Theodor fick privatundervisning i hemmet. Det lades stor vikt vid bildning i det ohlssonska hemmet. Thora utbildade sig till gymnastiklärare och senare till sjukgymnast. I tjugoårsåldern arbetade hon vid skolor i Lund och under somrarna på hälsohem bland annat i Silkesborg i Danmark.

År 1897 beslutade Thora Ohlsson sig för att flytta till London. Det tog längre tid att få upp en kundkrets än hon hoppats på och hon hade mycket ont om kontanter första vintern. Hon var för stolt för att skriva hem och be om pengar från föräldrarna. Modern Theodora hade en traditionell syn på kvinnorollen och hade svårt att acceptera dotterns emanciperade livsstil. Det som blev Thora Ohlssons stora hjälp var Svenska kyrkan i London som stöttade henne både socialt och med mat och husrum. Thora Ohlsson missade inte en enda söndagsmässa i svenska kyrkan när hon var hemma i London. Hon antecknade ofta i dagböckerna om psalmer och predikningar och hennes stora integritet och frihetslusta kombinerades med en aktiv religositet.

När Thora hunnit etablera sig 1899 var hon med och bildade KFUK (kristerlig förening för unga kvinnor) i London. Föreningen träffades varje onsdagskväll och genom KFUK kom många unga kvinnor i London fått hjälp. Thora bodde själv i en tvårummare på Queens Road 2 i S:t Johns Wood i norra London. På hennes soffa fick många strandade svenskar sova. Länge var Thora Ohlsson sekreterare i KFUK. Till detta blev hon 1918 troligen den första kvinnliga medlemmen av ett svenskt kyrkoråd. År 1923 blev hon ordförande i KFUK och styrde hela föreningen själv. År 1930 avgick hon efter en intern strid i föreningen. I breven från Lady Lucy Houstons lustjakt Liberty från våren 1930 ger Thora uttryck för sin besvikelse. Genom sin verksamhet som sjukgymnast och hennes utåtriktade sätt hade Thora Ohlsson skaffat ett stort kontaktnät och lyckats samla in pengar till en fond, Thora Ohlssons Fund, som skulle användas för KFUK:s räkning och som stöd för främst unga svenskor i London. I samband med stridigheterna kom Thoras insamlade pengar att användas för kostnader som hon inte sympatiserade med. Thora Ohlsson kom istället att engagera sig i sjömanskyrkan och sjömän skrev till henne som kära mor.

Med utgångspunkt från omdömen om Thora och hennes bevarade dagböcker går det att utläsa att hon var nitisk i sitt arbete. Under omgångar hade hon flera kunder om dagen och ibland arbetade hon med en kund åt gången. Hon kunde ibland kombinera arbetet med hennes stora intresse, resor. Hon fortsatte även efter etableringen i London att arbeta vid hälsohem under somrarna i Danmark och senare i Homburg von der Höhe. Under 1906 följde hon med en kund på kryssning i Medelhavet. Under 1908-1909 arbetade hon på Kuba. I en intervju som finns nedtecknad och bevaras i volym F 3:2 berättar Thora Ohlsson om svårighet att lämna Tyskland när första världskriget bröt ut. År 1915 följde hon med en sydamerikans diplomat under ett panamerikansk kongress med efterföljande tre veckors resa i USA. Thora Ohlsson berättar i breven hem till familjen om resan ut där de passerar Lusitania, om New York, Niagarafallen och tsunami i Atlantic City. Genom Lady Lucy Houstons bekantskap runt 1930 bor hon längre tider på lustjakten Liberty. Breven från våren 1930 fungerar även som dagbok för tiden på båten.

De flesta breven i arkivet är skrivna av släkt och familj. Med det finns en vän som Thora håller kontakt med i alla år, Maria Eggert, gift Storm, flyttar från Lund till Tyskland och sedan till Paraguay. I breven relateras både till privata händelser och till världshändelser.

Thora Ohlsson avled den 26 mars 1946 i lumbago. Thora Ohlsson som i alla år cyklat runt i London hade fått problem med luftrören. Per-Håkan Ohlsson, Håkan-Theodors son, åkte över och ordnade så att Thoras kvarlåtenskaper hamnade i familjehemmet på S:t Annegatan. När arkivhandlingarna donerades av Per-Håkan Ohlsson till Landsarkivet i Lund runt år 2000 hade det stått samlat med övriga syskons och föräldrars arkiv. Det har varit svårt att utröna vilka handlingar som tillhör vilket arkiv. Vi har valt att lägga hela familjens fotografier till Thora Ohlssons arkiv.

Lund 2010
Suzanne Sandberg
arkivarie

Litteratur:
Evander, Sven 1993, Thora Ohlsson 1868-1946, Sjukgymnast i London, Lund
GallringsbarNej

Kontroll

Skapad2003-01-15 00:00:00
Senast ändrad2014-06-09 09:25:04