bild
Arkiv

Kriminalpolisen i Malmö


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00453
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/fspF76hpnac3ZvzDboMsP6
ExtraIDPOL
Omfång
240,7 Hyllmeter  (Text)
Datering
18741970(Tidsomfång)
VillkorDelvis
VillkorsanmSekrL, 50 och 70 år för vissa serier
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Kriminalpolisen i Malmö
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturMSA/00453
Förteckning

över

Kriminalpolisens i Malmö arkiv

(1874-1964)
Inledning (äldre form)HISTORIK

Kriminalpolisen benämndes t o m 1925 Detektiva polisen. Den detektiva polisen var organiserad under polismästaren.

Den 13 februari 1874 godkändes det förslag till polisväsende i Malmö som Malmös förste polismästare Philip Wester och en kommitté utarbetat. I detta stod bland annat att polisen skulle indelas i en spanande eller detektivavdelning, en sedlighetspolis, en sundhetspolis och en ordningspolis. De första åren fanns den detektiva polisen i Rådhuset, med lokaler i valven åt Kyrkogatan och torget. I polismästarens protokoll från den 1 april 1874 står det att detektiv- avdelningens överkonstapel och två polisbetjänter tillsatts. Tydligen var detta till en början all personal.

Bland handlingarna i Kriminalpolisen finns bland annat stöldanmälningar (vilka under flera år till största delen består av cykelstölder), lösdrivarerullor, register över lösaktiga kvinnor (d v s prostituerade) samt spritpolisens handlingar.

1965 förstatligades det svenska polisväsendet. Ett av de viktigaste skälen för detta var att den gamla uppsplittringen på en mängd små polisdistrikt inte var ändamålsenlig. Antalet distrikt i Sverige minskades 1965 från 554 till 119. I och med förstatligandet upphör arkivbildaren.

Källor:
MSA:s artikelsamling
Nationalencyklopedin

Kriminalpolisens handlingar nyordnades och -förtecknades av arkivarie Annika Hanson 1999 i samband med att det kommit tilläggsleverenser från polisen i Malmö.

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2017-06-29 16:11:40