bild
Arkiv

Skånska konstnärslaget


Grunddata

ReferenskodSE/MSA/00861
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Hzv8pfo1hw7QCGgkCmKIt2
ExtraIDFRN
Omfång
0,1 Hyllmeter 
Datering
19031916(Tidsomfång)
VillkorNej
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd)
ArkivinstitutionMalmö stadsarkiv (depå: Bergsgatan)
Arkivbildare/upphov
Skånska konstnärslaget
Kategori: Förening

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr MSA/00861Förteckning

över

Skånska konstnärslagets arkiv

1902-1916

Förteckningen upprättad i Malmö
stadsarkiv i februari 1967
av Torbjörn Fogelberg.
Inledning (äldre form)Skånska konstnärslaget

Vid ett möte i Lund den 7 december 1902 beslöt en rad skånska konstnärer att bilda en förening "Skånska
Konstnärslaget". Stadgar för föreningen antogs vid ett nytt sammanträde i Lund den 24 januari 1903.

Föreningen hade till ändamål att verka för en sammanslutning mellan skånska konstnärer och för befordrande av deras intressen. Sammankomster skulle hållas minst två gånger om året. För inval av nya medlemmar fordrades enhällighet. Man beslöt att även välja in arkitekter i föreningen.

1904 antogs Malmö museums erbjudande att årligen i november-december anordna en utställning å museet. För
spridandet av konstnärslagets arbeten verkade den år 1904 bildade "Skånes konstförening".

Till julen 1905 beslöt Konstnärslaget att utge en publikation, vars namn bestämdes till "Från Skånebygd".
Konstutställningar anordnades på olika platser i Skåne, men man var också representerad vid utställningar utanför landskapet, som t.ex. vid Norrköpingsutställningen 1900, i Karlskrona 1911 o.s.v.

Konstnärslagets sista protokoll är daterat den 5 oktober 1916, men dess verksamhet kan sägas ha upphört redan med utgången av år 1913. Detta meddelades 1924 till redaktör Alfred Fjelner, som då förberedde en historik över Konstnärslaget.

Nedan förtecknade arkivalier överlämnades till stadsarkivet som deposition av Malmö Museum 1965.

Malmö i stadsarkivet i februari 1967
Torbjörn Fogelberg


Litteratur:
Skånes konstförening 1904-1939 :
Festskrift vid Sånes Konstförenings 35-årsjubileum,
Malmö 1939

Tillgänglighet

SekretessNej

Kontroll

Senast ändrad2014-07-18 10:51:44