Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

[Proveniens ej registrerad]

Organisation (upphörd)

ReferenskodSE/RA/1
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/ytkEb4LcweZ23O1eMvyUeB


Arkivbeskrivning
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Wijksamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Hamburg ang. reglering av Bremens avträdande till Hannover

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Inkomst-, förmögenhets- och fastighetstaxeringslängder 1923-1928
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Vreta gårdsarkiv (Hölö sn, Södermanl)

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pensionshandlingar utan känd proveniens (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommissionen ang. de pommerska och wismarska staterna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Inkomst- och förmögenhetstaxeringslängder
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Zweibrückensamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Fastighetstaxeringslängder 1929-1980
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Codices A (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Skaraborgs län 1684

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Taxeringsnämndernas protokoll
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Codices B (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Skaraborgs län 1689-1690

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Codices C (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Närke

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Städers räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Codices D (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Älvsborgs län

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Göteborgs stads räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Uppsala domkyrkas medeltida räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommissioner till Uppland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Vitterhetsakademiens deposition (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissioner
Kommission till Eskilstuna och Gripsholms län (änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding)

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räntekammarböcker (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lärda samlingar (Karlsson, Silfverstolpe m fl) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
B Skogskommissoner
Kommission till Södermanland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksdagsräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Avskrifter ur Vatikanarkivet (Munch, Karlsson m fl) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Reviderade räkenskaper för verk och inrättningar (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Kopiesamlingen serie I-III (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Rannsakningskommission på Gotland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Reviderade räkenskaper för kommittéer respektive anslag, möten och kurser samt utställningar (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Samlingen av fotostatkopior (Riksarkivet)
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1831-1839

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission i Bohuslän

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Centrala tullräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Samlingen av fotostatkopior
Bååthska samlingen av vatikankopior

Ingår i: Samlingen av fotostatkopior
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1847-1852

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissioner ang. nederlagsverket i Göteborg

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stockholms vågböcker (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Samlingen av fotostatkopior
Diplomatariekommitténs m fl vatikankopior

Ingår i: Samlingen av fotostatkopior
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karantänskommissionerna
Karantänskommissionen 1853-1857

Ingår i: Karantänskommissionerna
(Riksarkivet)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissorialrätt ang. rannsakningen över proviantmästaren Erik Lindeqvist i Karlstad

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Mynträkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission i anledning av allmogens i Vika socken besvär

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Subsidieräkenskaper och satisfaktionspengar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Västmanland ang. städerna Köpings, Arboga och Västerås räkenskaper

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda militieräkenskaper efter 1630 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission på Gotland för rannsakning om mantalsskrivningen 1696

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Aktoratsräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Västervik för olovlig tjärinförsel och tullunderslev

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kyrko-, skol-, hospitals- och barnhusräkenskaper för de skånska
provinserna och Bohuslän
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Uppland för rannsakning med häradsfogden Mårten Litz

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper för stämplat papper 1850-1869 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommissioner till Kemi socken för rannsakning ang. länsmannen Johan Mathlien m.m.

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper rörande Sveriges krig i utlandet (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission över i Kalmar län begångna olagligheter

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper för krigsstaten i Leipzig (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Södermanland för rannsakning av balanser

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Militie- och kommissariatsräkenskaper från Karl X Gustavs krig (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Kommission till Kronobergs län för rannsakning om durchtågsgärdens uppbörd

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet)
 
Kommissioner och kommittéer
C Uppbördsmäns försummelser
Balanskommission i Kalmar län och Öland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
1. Huvudserie

Ingår i: Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse kommittéer

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
2. Tull- och accisräkenskaper

Ingår i: Bremen - Verden
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Lars Flemings kommission ang. kontribution och donerade gods i Östersjöprovinserna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet)
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630 (Riksarkivet)
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission över balanserna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
1. Huvudserie

Ingår i: Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Summariskt register över tionden 1559

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission för undersökning av Öregrunds enskilda samt krono- och kyrkomedels disposition

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
2. Licenträkenskaper

Ingår i: Pommern - Wismar
Reviderade räkenskaper
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Gärder och hjälper 1535

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission för upprättande av likvidation över kronans lån i Riksens ständers bank sedan 1702

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tull och Accis. Pommern
Accissedlar
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Brudskattelängder 1563

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission i Falun

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räkenskaper rörande Zweibrücken (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Brudskattelängder 1579

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommission angående mått, mål och vikt

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Preussiska räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Hjälp- och silverskattelängder

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Krigskommittén

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Preussiska räkenskaper från Karl X Gustavs krig 1655-1660 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Köpsilverlängder

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommitté angående skatteväsendet

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas jordrevisionshandlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Drängeregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Kommitté angående skatteväsendets och uppbördsväsendets förenklande

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Uppsala domkyrkas jordebok 1509

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
D Diverse
Strödda kommissioner

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Östersjöprovinsernas tull- och licenträkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Räkningekammarhandlingar 1547, 1557

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommittén till undersökning av grunderna för städernas beskattning 1852 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Skattkammaren

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ecklesiastika boställsutredningen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Eder (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Salträkenskaper

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utredning rörande fiskerättsförhållandena vid rikets kuster (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ceremonialia (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Fogdarnas räkenskaper

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Båtsmanshållskommissionen i Halland 1681 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Silverkammaren (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Ministrar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Summarier över stiften

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Wilhelm Julius Coyets pommersk-wismarska kommissionshandlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livrustkammaren (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kansliets extraktsamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Länsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Roteringskommissionen i Skåne (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kryddkammaren (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kanslisumpen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Klagomålsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommission angående jämkning i ständiga knektehållet i Skåne (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet (Riksarkivet)
 
Betänkanden och memorial i utrikes ärenden (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Beställningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl Maj:ts hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Chifferklaver (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Löningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl hovstallets byggnadskontor (nybyggnaden 1890-1893)

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatiska aktstycken (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Förläningsregister

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kungl stallet på Blasieholmen

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Orientaliska dokument och brevomslag (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
Handlingar angående bördsrättsköpen under Johan III

Ingår i: Strödda räkenskaper och handlingar t o m 1630
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Hedvig Eleonoras hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Americana
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie (Riksarkivet)
 
Hovstallet
Kronprins Adolf Fredriks hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Anglica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Mantalsregister: Hovet

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustavs (Gustav III) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Brandenburgico-Borussica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens kvittensregister

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustav Adolfs (Gustav IV Adolf) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Danica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Klockskatten

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Gallica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas summariska räkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Hertig Karls (Karl XIII) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Germanica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica I (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens restantieräkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Hedvig Elisabet Charlottas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Helvetica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II (Riksarkivet)
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Oxregister

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Prinsessan Sofia Albertinas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Hispanica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Skrivelser till Kungl. Maj:t från myndigheter, korporationer, städer och enskilda

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Skinnkammaren

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Desiderias hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Hollandica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Generalguvernörers och tjänstemäns arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Stockholms rustkammare

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Oscars (Oscar I) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Italica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Livländska överkonsistoriets arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Gärderäkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Änkedrottning Josefinas hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Livonica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Dorpat-Pernau-universitetets arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Sammandrag över årliga räntan m m

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Karls (Karl XV) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Maroccana
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Livonica II
Kommissionshandlingar samt fragment av domstolars m.fl. arkiv

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rannsakningsregister över förminskade och förökade hemman

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Kronprins Oscars (Oscar II) hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet)
 
Livonica II
Ämnesordnade handlingar

Ingår i: Livonica II
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Avkortningsrannsakningar 1619-1622

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Momma-Reenstierna
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Hertig Augusts av Dalarna och änkehertiginnan Teresias av Dalarna hovstall

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
[Huvudsamlingen]

Ingår i: Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ockupationsarkivet från Novgorod (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Hovordningen

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstallet
Strömsholms och Kungsörs stallstat

Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Muscovitica
Cosacica

Ingår i: Diplomatica
Muscovitica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pommeranica (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Räkenskaper över hovförtäringen i Östergötland

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (Gustav V) hovstall
Ingår i: Hovstallet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Persica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Kammarens uträkningar och förslag

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksmarskalksämbetet (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Polonica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Schröers arkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Anordningar

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovkontoret (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Portugallica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Wismariensia (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Behållen ränta 1624

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Henrik Rosenströms sterbhus
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovexpeditionen (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Scotica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bremensia (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Besvär över fogde- m fl räkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Övre borgrätten (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet)
 
Handlingar rörande generalguvernementet Preussen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas restantieräkenskaper

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Claes och Åke Tott
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Nedre Borgrätten (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica
[Huvudsamlingen]

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Skrivelser från Zweibrücken (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Fogdarnas förslag

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Änkedrottning Hedvig Eleonoras borgrätt (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Algerica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
S:t Barthélemysamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Varuvärderingar från äldre vasatiden

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Djurgårdsförvaltningen (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Moldavo-Valachica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Guadeloupe-samlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rasmus Ludvigssons jordebrevsförteckning

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovmarskalksämbetet (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tatarica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sten Simonssons S:t Barthélemy-samling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda äldre räkenskaper, ny serie
Rasmus Ludvigsson: Jordeböcker över danska adelns gods i Sverige och svenska adelns gods i Danmark och Norge

Ingår i: Strödda äldre räkenskaper, ny serie
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovförvaltningen (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Transsylvanica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rolf Lamborns samling rörande S:t Barthélémy (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda kamerala handlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Överhovjägmästarens expedition (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tripolitana

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Extranea-samlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631 (Riksarkivet)
 
Hovauditören (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomatica
Turcica, bihang
Tunisica

Ingår i: Diplomatica
Turcica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631
Del 1: Armén

Ingår i: Strödda militiehandlingar före 1631
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Strödda enskilda arkivfragment
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper (-1829) (Riksarkivet)
 
Diplomatica. Allmänna fredskongresser (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda militiehandlingar före 1631
Del 2: Handlingar ang flottan

Ingår i: Strödda militiehandlingar före 1631
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Karl Gustafs stads manufakturverk
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper, Kungl Maj:ts hov
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater (Riksarkivet)
 
Röda nummer (Oordnade handlingar före 1630) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Palmstruchska banken
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater/ avtal med främmande makter
Ingår i: Traktater
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Arv och eget (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskilda arkiv i KA
Tobakskompaniet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Traktater (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergsbruk: Salbergets räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Arkivarien A E Afzelius avskriftssamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sofia Magdalenas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Frälse- och rusttjänstlängder -1632 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Aug. Ljungs samling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Elisabet Charlottas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarens arkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rosenbladska samlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Silverskatten (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sandbergska samlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hertigen av Södermanland prins Karls (Karl XIII) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Älvsborgs lösen 1571 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Georg Silfverströms avskriftssamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hertigen av Östergötland prins Fredrik Adolfs hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Älvsborgs lösen 1613 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammarrådet C.H. Wattrangs samling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustav Adolfs (Gustav IV Adolf) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Räkenskaper och rannsakningar angående boskaps- m fl skatter (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev i kammararkivet (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Prinsessan Sofia Albertinas hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Boskaps- m fl längder (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets pärmsamling (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovstatsräkenskaper
Ingår i: Hovstatsräkenskaper (-1829)
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Landskapshandlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets fotosamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid (Riksarkivet)
 
Länskungörelser (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Karl XIV Johans hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kartor och ritningar i Kammararkivet (Riksarkivet)
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Oscar I:s hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda taxeringslängder 1789 och 1801 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Karl XV:s hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda avkortningslängder (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Oscar II:s hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda lokala räkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Gustav V:s hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820 (Riksarkivet)
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Drottning Desirées (Desideria) hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Drottning Josefinas hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Svartsjö län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Drottning Sofias hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Drottning Victorias hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Hertig Augusts och hertiginnan Teresias av Dalarna hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
Prinsessan Eugenies hovstatsräkenskaper

Ingår i: Hovstatsräkenskaper fr o m Karl XIV Johans tid
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Småland

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Norska hovstatsräkenskaper (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovförtäringsräkenskaper (Riksarkivet)
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kungl Maj:ts hovförtäringsräkenskaper (-1818)
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Ölands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (Gustav III) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hertig Karls (Karl XIII) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Landskapshandlingar
Fogderäkenskaper 1540-1630. Supplement
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Prinsessan Sofia Albertinas hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Televerket
Tekniska ritningsarkivet

Ingår i: Televerket
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Landskapshandlingar
Fogderäkenskaper 1630-talet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kronprins Gustavs (prins av Vasa) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Diplomaträkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Oscar I:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Faktoriräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karl XV:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kaperiräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västergötlands guvernement

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Oscar II:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Prostarnas tionderäkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Gustav V:s hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Provianträkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Drottning Desirées (Desideria) hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Räntekammarböcker 1526-1630 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Drottning Josefinas hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Furstendömenas räntekammare (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Örebro län (Närke-Värmlands län)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hertig Augusts och hertiginnan Teresias av Dalarna hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Skeppsgårdshandlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Nora eller Järla län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Furstliga personers hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala tullräkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Sala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karl XIV Johans hovförtäringsräkenskaper
Ingår i: Hovförtäringsräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Varuhus och handling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovförtäringsräkenskaper
Konditoriräkenskaper
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Från norska Riksarkivet år 1900 överlämnade räkenskaper och handlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Säters län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Vinkällaren (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Baltiska fogderäkenskaper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Instruktioner, ceremoniel, gratifikationer, utmärkelsetecken, matriklar m m (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Strödda finska räkenskaper och handlingar (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Norrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovleverantörsärenden (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Avtagna pergamentsomslag och pärmfyllnader (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västernorrlands (fr o m 1762 Gävleborgs län)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende födelser och dop (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Undersökningen av medeltida pergamentsomslag. Kataloger
(Catalogus codicum mutilorum)
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västernorrlands län (fr o m 1761/62)

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende bröllop (Riksarkivet)
 
Undersökningens av medeltida pergamentsomslag ämbetsarkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende begravningar (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Blå nummer (Oordnade handlingar efter 1630) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende kröningar (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiets oordnade handlingar (Nummer inom fyrkant) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende resor (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Maria Eleonoras livgeding

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar och räkenskaper avseende fester (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Oordnade kommittéhandlingar
Serie 1
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hedvig Eleonoras livgeding

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kungliga och furstliga personers enskilda egendom (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Oordnade kommittéhandlingar
Serie 2
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Karl Gustavs förläning

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hovjaktvarvet (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
[Äldre kommittéer: summeringspost] (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Svartsjö län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hertiginnan Sofias arkiv (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Härnösands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Zins & Lundberg (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1631-1820
Hudiksvalls län

Ingår i: Länsräkenskaper 1631-1820
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder och stiftelser i Slottsarkivet (Riksarkivet)
 
Länsräkenskaper 1821-1880 (Riksarkivet)
 
Stiftelsen Borgrättsfondernas Stipendiefond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Borgrättsfonderna bihang: Slottsförvaltaren Petter Spetz' fond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Centralkommittén för 1938 års nationalinsamling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Desirées (Desideria) pensionsinrättning

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Fattigvårdsbyrån
Ingår i: Socialdepartementet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Prinsessan Eugenias pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Ebba Flemings fond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Herman Friedländers militära stipendiefond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf V:s jubileumsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk kultur

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsfond för svensk kultur

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hjortparken vid Gripsholm

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Charta Sigillata kontoret

Ingår i: Kammarkollegiet
Kansliet och kontorsarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hospice Dona Marie Amelia

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv (Riksarkivet)
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens livförsäkringsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv t.o.m 1921
Ingår i: Kammararkivets ämbetsarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens militärfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammararkivets ämbetsarkiv fr.o.m 1922
Ingår i: Kammararkivets ämbetsarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Örebro län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningens pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovstatens gratialkassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Adeln och dess gods
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Husgerådskammarens död- och begravningskassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Bergsbruk

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Gävleborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Änkedrottning Josefinas pensionsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Finska cameralia

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västernorrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
1928 års jubileumsinsamling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Fiske och vattenrätt

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Karl XIII:s hemgiftsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Frälse- och rusttjänstlängder 1632-1680

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Konungens fond i arméns änke- och pupillkassa

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Fångvård

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1821-1880
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1821-1880
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Kronprinsessan Margaretas minnesfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Förpantningar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917 (Riksarkivet)
 
Fonder
Cecilia Lewenhaupts fond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Grev- och friherreskap

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Stockholms län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Lindegrenska trasskolan

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Handel och sjöfart

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Uppsala län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Löneförbättringsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Indelningsverket för armén. Utskrivnings- och roteringslängder

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Södermanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Axel Munthes lappfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Jura patronatus i Skåne och Halland

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Östergötlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oelbermanska fonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kommunikationer

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Jönköpings län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Konung Oscar II:s jubileumsfond
Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Kungliga och furstliga personers brev
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kronobergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oscar II:s 75-års Minnesfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kvarnar och sågar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kalmar län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Oscar II:s livförsäkringsfond

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Kyrkors, skolors och hospitals akter

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gotlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Pensioner och gratifikationer

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Likvidationsakter (Likvidationer)

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Blekinge län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Kronprinsessan Josefinas fond för svensk silkesodling

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Länsstyrelser

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kristianstads län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Victorias fond för trädgårdsodling och biodling på Öland

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Markegångstaxor

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Malmöhus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottning Victorias fond för fattiga på Öland

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Medicinalväsen

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Hallands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Välgörenhetsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Myntväsen

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Göteborgs och Bohus län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Änkedrottning Josefinas pensionsförvaltning

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Postverket

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Älvsborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, pensionsreserven

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Skuldböcker

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Skaraborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, pensionsfonden

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet Slott och gårdar
Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Värmlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, jakten

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Handlingar ang. statsverket

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Örebro län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, jaktreserven

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Städers akter

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västmanlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Hovförvaltningen, diverse fonder

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Topografica

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Kopparbergs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fonder
Drottningens centralkommitté

Ingår i: Fonder och stiftelser i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Kammarkollegiet
Ordningar och undervisningar

Ingår i: Kammarkollegiet
Ämnessamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gävleborgs län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet (Riksarkivet)
 
Reduktionskollegium 1655-1687 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västernorrlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Konungens jaktklubb

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskommissionen 1680-1687 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Jämtlands län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Konungens skridskoklubb

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionsdeputationen 1687-1717 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Västerbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stiftelser, föreningar
Oscar II:s vandringsbibliotek

Ingår i: Stiftelser och föreningar i Slottsarkivet
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor (Riksarkivet)
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Norrbottens län

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Slottsbyggnadsdeputationen och Första slottsbyggnadsdirektionen 1685-1878 (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Fjärdepartskontoren 1694-1700/1709

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper 1881-1917
Gallringsrester

Ingår i: Länsräkenskaper 1881-1917
(Riksarkivet)
 
Reduktionskontor
Referendariekontoret 1688-1719

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Länsräkenskaper 1918-1922
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Reduktionskontor
Byteskontoren 1688-1717

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Jordeböcker (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Reduktionskontor
D Norbergs kontor 1691-1729

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Drottningholm (Riksarkivet)
 
Reduktionskontor
Frälseundersökningskontoret 1688-1742

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Drottningholm
Drottningholms slott

Ingår i: Drottningholm
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Livländska donationskontoret 1688-1746

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Svartsjö läns förvaltningsarkiv
Ingår i: Drottningholm
(Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Svenska donationskontoret 1693-1754

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Gripsholms slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Reduktionskontor
Köpegodskontoret 1688-1814

Ingår i: Reduktionskontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ekolsunds slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland (Riksarkivet)
 
Flyinge och Dalby kungsgårdar (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Uppland 1683-1685

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fredrikshovs slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Östergötland 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Haga slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Jönköpings län 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karlbergs slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Älvsborgs län 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kungsörs slott (Kungsörs kungsgård och kungsladugård) (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Västmanland 1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rosendals slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Åbo och Björneborgs län 1683-1685

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rosersbergs slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
Reduktionskommissionen i Nylands och Tavastehus län 1683-1684

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner i Sverige och Finland
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strömsholms slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser (Riksarkivet)
 
Svartsjö slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Kommissionen för patrimonialgodsens indragande i Pommern 1654

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tullgarns slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktionskommissionen i Livland 1681-1683

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tynnelsö slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Livländska reduktionskommissionen i Stockholm 1682-1684

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Skånska reduktions- och indelningskommissionen 1687-1689

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Uppsala slott (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Socialstyrelsen (Kommerskollegium)
Enkät angående värnpliktigas yrkesförhållanden

Ingår i: Socialstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Jöran Adlerstens kommission för likviderande av de skånska köpegodsen 1689-ca 1700

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kartor och ritningar i Slottsarkivet (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktionskommissionen i Estland 1685-1690

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Slottsarkivets ämbetsarkiv (Riksarkivet (depå: Slottsarkivet))
 
Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
Reduktions- och ekonomikommissionen på Ösel 1690-1694

Ingår i: Lokala reduktionskommissioner för Sveriges erövrade provinser
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
1675 års undersökningskommission 1675-1680 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stora kommissionen 1680-1682 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammarkommissionen 1680-1693 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Likvidationskommissionen över Stora kommissionens domar angående kollegierna 1682-1700 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Exekutionskommissionen 1685-1703 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Likvidationskommissionen 1680-1717 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stora pergamentsbrevsamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner (Riksarkivet)
 
Pappersbrevsamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utställningsbestyrelserna (Riksarkivet)
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Jöran Adlerstens kommission för likvidering av de danska pantegodsen i Skåne och Blekinge 1681-1686

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sturearkivet (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Likvidationskommissionen över sjättepenningen i Skåne och Halland 1689-1694

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev (Riksarkivet)
 
Lokala räfst- och likvidationskommissioner
Likvidations- och exekutionskommissionen över sjättepenningen i Halland 1691-1698

Ingår i: Lokala räfst- och likvidationskommissioner
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Estland och Livland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor (Riksarkivet)
 
Utländska pergamentsbrev
Pommern

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
H. Fägerstiernas kontor 1680-1685

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Polen

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Möllers kontor 1685-1687

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Preussen

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
S. Åkermarck - Leijonmarcks kontor 1684-1693

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
England och Skottland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
N. Schönbergs kontor 1683-1702

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länens kopieböcker (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Italien

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Nordskölds kontor 1694-1713

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Mantalslängder 1642-1820 (Riksarkivet)
 
Utländska pergamentsbrev
Frankrike

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Actorum causae kontor
J. Hjelmbergs kontor 1698-1718

Ingår i: Actorum causae kontor
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Nederländerna

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Aktorats- och ersättningskontoret 1685-1744 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Utländska pergamentsbrev
Tyskland

Ingår i: Utländska pergamentsbrev
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksens ständers kommission över reduktions- och likvidationsverken 1723-1748 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar (Riksarkivet)
 
Oordnade reduktionshandlingar (Nummer inom cirkel) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Brev från Danmarks Rigsarkiv 1929

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda militära handlingar efter 1630 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Originalsköldebrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Centrala tullmyndigheters arkiv (fragment) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Stockholms stads acta

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Jon Pedersson Lilles kronofogdearkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Ur Alfta och Skogs kyrkoarkiv

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kristina d.ä.:s livgeding (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Anders Gyldenclous samling

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Maria Eleonoras livgeding (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Visby domkyrkas pergamentsbrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Karl Gustavs förläning (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Smärre pergamentsbrevsamlingar
Årstasamlingens pergamentsbrev

Ingår i: Smärre pergamentsbrevsamlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Generalguvernören för drottning Kristinas underhållsländer (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kammararkivets pergaments- och pappersbrev (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding (Riksarkivet)
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar (Riksarkivet)
 
Äldre centrala tullarkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Generalguvernörernas arkiv

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Arnösamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Generaltullarrendesocieteten m fl

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Ståthållares (hauptmäns) m fl personers handlingar

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Bergshammarsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid Sjötullen ( Generalsjötullskontoret)

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Hovkontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Bielkesamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid landtullen ( Generallandtullskontoret)

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Advokatfiskalskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Drakesamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Äldre centrala tullarkiv
Överdirektören vid småtullarna och accisen 1671-1765

Ingår i: Äldre centrala tullarkiv
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Guvernementskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Ekebyholmssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Revisionskontoret

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Hugo Elliots samling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hedvig Eleonoras livgeding
Diverse längder och oordnade handlingar

Ingår i: Hedvig Eleonoras livgeding
(Riksarkivet)
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Engsöarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bremen - Verden: Kammaren i Stade 1651-1717 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Ericsbergsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räntekammaren i Stade: Johan Manderstiernas arkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Esplunda arkiv

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Wismariensia: Johan von Steebs papper (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Hammersamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Överkrigskommissariaten i Pommern (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Karmansbobruks AB pergamentsbrevsamling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Estländska generalguvernementets kamerala arkiv (fragment) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Schlyterarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ekonomiståthållaren i Dorpat (Pernau) Gustav Adolf Strömfelts kontors arkiv (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sjöholmsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Daniel Bengtsson Uttermarcks brevsamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Skoklostersamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet (Riksarkivet)
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sparfvenfeldtska samlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Staël von Holsteinska pergamentsbrevsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Bohuslän

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stafsundsarkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till drottning Kristinas underhållsländer

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stedingkska arkivet

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Rannsakningskommission till Väster- och Österbotten

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stegeborgssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission i Östergötland och Södermanland

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Stora Sundbys pergamentsbrevsamling

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pensionsarkiv
Delegationen för pensionsutbetalning
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Statskommissionen i Pommern och Bremen

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Sävstaholmssamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till Sala gruva ang. dess transporterande till bergslagen

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Tollsténska pergamentsbrevsamlingen

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Kommission till Dalarna

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Mantalslängder 1918-1991
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
Trolle-Löwens samling: Sjösa och Häringe

Ingår i: Pergaments- och pappersbrev ur enskilda arkiv och samlingar
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
[Yngre kommittéer: summeringspost] (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommissioner och kommittéer
A Tillståndet i orterna
Restrannsakningskommission i Gävleborgs (Västernorrlands) län

Ingår i: Kommissioner och kommittéer i Kammararkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Länsräkenskaper efter 1917
Mantalsuppgifter 1918-1967
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Sjöexpeditioner
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria (Riksarkivet)
 
Topographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Städers acta
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stockholms stads acta
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Ortshistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria (Riksarkivet)
 
Biographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Enskildas ansökningar och suppliker
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar efter Örnberg
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Autografer
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Civila meritlistor 1729-1740
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Civila meritlistor 1767
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Palmskiölds samling fullmakter och instruktioner
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda personhistoriska handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea (Riksarkivet)
 
Acta miscellanea ("Palmskiölds samling")
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Akademier och lärda samfund
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Statsrådsarkiv 1976--1982 (Riksarkivet)
 
Antikvitetskollegiet och antikvitetsarkivet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bankväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bergverken
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bibliographica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bomärken
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Brännvinsmål
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Charta sigillata
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tryckfrihetskommittén
Ingår i: Riksdagens ombudsmän och revisorer
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Fattigvård, nödhjälp och tiggeri
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fiske
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Justitieombudsmannens fånglistor
Ingår i: Riksdagens ombudsmän och revisorer
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Fragmentsamlingen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fångvård och spinnhus
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Försäkringsväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Förvaltning och kollegier
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handel och sjöfart
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Hospital och fattighus
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Industri
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kungliga svenska autografer (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Jordbruk med binäringar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kungliga handskriftsamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kommunikationsväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Landsstaten och lantregeringen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lantmätare
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lots- och fyrväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Lotterier
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Medicinalväsendet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Myntväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Mått och vikt
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Oplacerade handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Passväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pensioner och nådegåvor
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rangordningar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Skogs- och jaktväsen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Skol- och undervisningsväsendet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Skön konst
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Stipendieförfattningar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda historiska handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda kamerala handlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Teater
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tjänstefolk och legohjon
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Trolldom och annan vidskepelse
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Tullväsende
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Uppbringningar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Överflöd och yppighet
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Miscellanea
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kopiesamlingen I (f d Avskriftssamlingen) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Arkivfragment
Ingår i: Ericsbergsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Arkivfragment (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Bayardska samlingen av revolutionsaffischer från Paris 1968 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ämnesregister från tidning (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Okända arkivbildare
Ingår i: Ericsbergsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Börstorpsamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sjöholmsarkivet med Lewenhauptska släktarkivet (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pressarkivets affischsamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Accession 1934 (godshandlingar. räkenskaper, tryck)
Ingår i: Börstorpsamlingen
(Riksarkivet)
 
Spetsbergsarkivet (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Kopiesamlingen II
Äldre fotostater
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Kopiesamlingen III (Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Manuskriptsamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Militaria
Ingår i: Ericsbergsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Extranea
Ingår i: Skoklostersamlingen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Strödda godshandlingar
Ingår i: Ericsbergsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Carl Erik von Platens autografsamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Topographica
Ingår i: Ericsbergsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Krigsbefälet (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksdagsacta (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ständernas enskilda besvär
Prästerskapets besvär
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ständernas enskilda besvär
Städernas skrivelser och besvär
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ständernas enskilda besvär
Allmogens besvär
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Baltiska arkiv (diverse mindre, ingår i Baltiska arkivet) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ständernas enskilda besvär
Krigsbefälets besvär
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksdagsfullmakter (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pappershistoriska samlingen (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Utan känd proveniens (kartor och ritningar) (Riksarkivet)
 
Brevbok från S:t Ybes (Setúbal), Portugal (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets mikrofilmssamling (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Genealogica (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Autografsamlingen
Ingår i: Stafsundsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Fastebrevsamling, Småland (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pressklipp angående baltutlämningen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Manuskript och avskrifter i historiska, litterära m.fl. ämnen
Ingår i: Bergshammarsamlingen
(Riksarkivet)
 
Kodumaa (tidning) (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sigillsamlingen
Ingår i: Bergshammarsamlingen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Loggbok för den estniska ångbåten Viire 1942-1944 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sovjet - Estlands radiosändningar 1948-1969 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Biographica
Ingår i: Rydboholmssamlingen
(Riksarkivet)
 
Manuskript- och avskriftssamlingen
Ingår i: Stafsundsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergaments- och pappersbrev
Ingår i: Stafsundsarkivet
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Manuskript- och avskriftsamlingen
Ingår i: Nynäsarkivet
(Riksarkivet)
 
Coyetska samlingen
Avskriftssamlingen

Ingår i: Coyetska samlingen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Pergamentsbrev
Ingår i: Bielkesamlingen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Cornelius Reijnhard Nordströms sigillsamling (Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Adelsväsen (Riksarkivet)
 
Acta angående ridderskapet och adeln
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Adelsväsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Handlingar som hänföra sig till alla tre huvudavdelningarna i Stegeborgssamlingen
Ingår i: Stegeborgssamlingen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Ansökningar om adelskap ("Sköldebrevsamlingen")
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Adelsväsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sköldebrev och adelsvapen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Adelsväsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica (Riksarkivet)
 
Cronstedtska almanacksamlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica I. Becchius - Palmcrantz' samlingar
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica II. Åke Rålambs Samble-Book
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica III. Alfabetiskt register över olika juridiska förhållanden
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica IV . Johann Schmedemann, Collectanea in jure militari
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica V . Allehanda juridica
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Juridica. Rättegångar och tvister i Karl XI:s tid
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Juridica
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria (Riksarkivet)
 
Administrativa handlingar rörande armén
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Krigshistoriska samlingen
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Administrativa handlingar rörande flottan
Ingår i: Riksarkivets ämnessamlingar. Militaria
(Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Gadebuschska samlingen (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Sten Möllers gåva (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Rågödokumenten (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Minnesböcker tillhörande elever vid lärarinnekursen på Statens Skolköksseminarium 1940 (Riksarkivet (depå: Marieberg))
 
Räkenskap för Stockholms Segelduksfabrik (Riksarkivet (depå: Marieberg))