Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Sahlin Michael  (1945 – )

Person

Alternativa namn
Kansliskrivare ESK-delegationen Madrid  (1980 – 1981)
1 Ambassadsekr Madrid  (1983 – 1984)
Ambassadör Ankara och Baku  (1995 – 1998)
HistorikFD Michael Sahlin tjänstgjorde först vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Sahlin kom till UD 1977. 1984 tjänstgöring vid Försvarsdepartementet, 1987 vid Rikdsdagens försvarsutskott, 1991 statssekr i Försvarsdepartementet 1994 ambassadör vid UD. Efter stationeringen i Ankara, har Sahlin varvat tjänstgöringar i UD med ambassadörskap i Belgrad och har därefter varit chef GD för Folke Bernadotte-akademin.
ReferenskodSE/RA/101010785
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/7yWyGwyRmwaph7V5hpylbF
ExtraID4680