Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal

Svea hovrätt  (1614 – )

Myndighet