Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Skolöverstyrelsen  (1919 – 1991)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
Kungl. Skolöverstyrelsen  (1919 – 1974)
Historik


ReferenskodSE/RA/350
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/IVaTA8hDrH646m3GjpvwY3
Om postens upprättandeKälla till information i Historik: Riksarkivets beståndsöversikt, del 5, 1999


Arkivbeskrivning
Skolöverstyrelsen (Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Statistiska kontoret
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Läroverksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Gemensamma serier 1919-1943
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkskoleavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Yrkesskoleavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Organisationsavdelningen/Meritkontoret
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Undervisningsavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Gymnastiksektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Hushållssektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Försöksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Lärarutbildnings- och Försöksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Organisationsavdelningen.
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Planerings- och byggnadsroteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Administrativa avdelningen (A-avd.)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolsociala roteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolhygienroteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkbildningsroteln (Fb)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bibliotekssektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Kanslisektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bihang (tjänstemäns efterlämnade handlingar)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksledningen, Vl
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Informationssektionen,Is
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Utredningssektionen, Us
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Revisionskontoret, Rk
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Undervisningsavdelningarna för allmänna frågor, Ua, och yrkesutbildningsfrågor, Uy, registraturet, U-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Avdelningarna för allmänna skolfrågor Ua och yrkesutbildningsfrågor, Uy
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Registraturet, S-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksamhet som omfattar både grund- och gymnasieskola, Gr/Gy
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för grundskolan, S 1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Sektionen för specialundervisning (inom byrå S 1)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 2, (de ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 3 (de tekniska och naturvetenskapliga områdena m.fl.
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 4 (de jordbruks-, livsmedels- skogsbruks- och konsumtionstekniska områdena samt hemslöjd m.m.)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 5 (vårdområdet; även kommunal högskoleutbildning)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Sektionen för studie- och yrkesorientering, Syd (inom byrå S 6)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för elevvårdsfrågor, S 6
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Folkbildningsbyrån; F-byrån
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bibliotekssektionen, F:1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Biblioteksskolan
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Registraturet, V-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkhögskoleenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för studieförbund, löntagarorganisationer, ungdomsförbund
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Handikappenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för svenska för invandrare
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för kommunal och statlig vuxenutbildning, V 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU), V 3, planeringssektionen, V 3:1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU), V 3, sektionen för undervisningsfrågor, V 3:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning AMU, V 3, personaladministrativa sektionen (AMU). V 3:3
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU) V 3, ekonomiadministrativa sektionen (AMU) V 3:4
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Samarbetsprojekt mellan planeringssektionen (arbetsmarknadsutbildning, AMU), V 3:1 och pedagogiskt centrum vid Stockholms skoldirektion: Försök med utvärdering av arbetsmarknadsutbildning (FAMU)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Registraturet, L-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byråerna för lärarutbildning L 1, L 2 och lärarfortbildning l 3 och L 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Sektionerna för forsknings- och utvecklingsplanering (FOU), L 4:1, L 3:1 och läromedelsfrågor, L 4:2, L 3:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Sektionen för prov och utväredering, L 4:1, L 4:3 samt programmet prov
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
P-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
P-avdelningen (allm)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Registraturet, A-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för tjänstetillsättningar/behörighet/meritvärderingar (inom skolområdet) A 2:1, A 2:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Petita- och kameralsektionerna/sektionen, A2:3/A/A2:4/A3
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Redovisningscentralen, RC
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Personalenheten (del av byrå A 3)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturen (del av byrå A 3)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksledningen, VL
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Informationssektionen, INFO
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Övergripande planeringssekreteriat
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolledarutbildningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Ekonomienheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Personalenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
O-kansliet/registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
O-avdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för specialundervisning
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för elevvård
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
G-kansliet, G-registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Planerings- och informationsenheten, PLI
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för utvärdering, UTV
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för läroplansutveckling, LPU
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheterna för enheterna för kursplanearbeten/läroplansarbeten KPU 1 och KPU 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
V-kansliet, V-registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkhögskoleenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för studieförbund/STFB
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för svenska för invandrare/SFI
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Handikappenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för kommunal vuxenutbildning och grundutbildning för vuxna (KOMVUX och GRUNDVUX)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Hemliga arkivet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
Arkivbeskrivning
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM II. Skolmåltidskök för 35-75 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM VI:2. Skolmåltidskök för upp till 300-400 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM I. Skolmåltidskök för upp till 35 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BIII:1. Biblioteks- och grupprum 9,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1950.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM V:1. Skolmåltidskök för upp till 200-300 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BII. Biblioteks- och grupprum 7,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BIII:2. Biblioteks- och grupprum 9,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM IV. Skolmåltidskök för upp till 125-200 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM VI:1. Skolmåltidskök för upp till 300-400 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BI. Biblioteks- och grupprum 4,5 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM III. Skolmåltidskök för upp till 75-125 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM V:2. Skolmåltidskök för upp till 200-300 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))