Måndag den 18 januari kl. 16.30–19.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

Skolöverstyrelsen  (1919 – 1991)

Myndighet (upphörd)

KategoriStatlig myndighet. Centrala civila myndigheter
Alternativa namn
Kungl. Skolöverstyrelsen  (1919 – 1974)
Historik


ReferenskodSE/RA/350
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/IVaTA8hDrH646m3GjpvwY3
Om postens upprättandeKälla till information i Historik: Riksarkivets beståndsöversikt, del 5, 1999


Arkivbeskrivning
Skolöverstyrelsen (Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Statistiska kontoret
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Läroverksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Gemensamma serier 1919-1943
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkskoleavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Yrkesskoleavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Organisationsavdelningen/Meritkontoret
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Undervisningsavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Gymnastiksektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Hushållssektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Försöksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Lärarutbildnings- och Försöksavdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Organisationsavdelningen.
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Planerings- och byggnadsroteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Administrativa avdelningen (A-avd.)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolsociala roteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolhygienroteln
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkbildningsroteln (Fb)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bibliotekssektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Kanslisektionen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bihang (tjänstemäns efterlämnade handlingar)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksledningen, Vl
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Informationssektionen,Is
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Utredningssektionen, Us
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Revisionskontoret, Rk
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Undervisningsavdelningarna för allmänna frågor, Ua, och yrkesutbildningsfrågor, Uy, registraturet, U-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Avdelningarna för allmänna skolfrågor Ua och yrkesutbildningsfrågor, Uy
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Registraturet, S-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksamhet som omfattar både grund- och gymnasieskola, Gr/Gy
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för grundskolan, S 1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Sektionen för specialundervisning (inom byrå S 1)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 2, (de ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 3 (de tekniska och naturvetenskapliga områdena m.fl.
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 4 (de jordbruks-, livsmedels- skogsbruks- och konsumtionstekniska områdena samt hemslöjd m.m.)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för gymnasieskolan, S 5 (vårdområdet; även kommunal högskoleutbildning)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Sektionen för studie- och yrkesorientering, Syd (inom byrå S 6)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för elevvårdsfrågor, S 6
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Folkbildningsbyrån; F-byrån
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Bibliotekssektionen, F:1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Biblioteksskolan
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Registraturet, V-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkhögskoleenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för studieförbund, löntagarorganisationer, ungdomsförbund
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Handikappenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för svenska för invandrare
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för kommunal och statlig vuxenutbildning, V 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU), V 3, planeringssektionen, V 3:1
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU), V 3, sektionen för undervisningsfrågor, V 3:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning AMU, V 3, personaladministrativa sektionen (AMU). V 3:3
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för arbetsmarknadsutbildning (AMU) V 3, ekonomiadministrativa sektionen (AMU) V 3:4
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Samarbetsprojekt mellan planeringssektionen (arbetsmarknadsutbildning, AMU), V 3:1 och pedagogiskt centrum vid Stockholms skoldirektion: Försök med utvärdering av arbetsmarknadsutbildning (FAMU)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Registraturet, L-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byråerna för lärarutbildning L 1, L 2 och lärarfortbildning l 3 och L 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Sektionerna för forsknings- och utvecklingsplanering (FOU), L 4:1, L 3:1 och läromedelsfrågor, L 4:2, L 3:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Sektionen för prov och utväredering, L 4:1, L 4:3 samt programmet prov
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
P-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
P-avdelningen (allm)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Marieberg, Arninge))
 
Registraturet, A-reg
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Byrån för tjänstetillsättningar/behörighet/meritvärderingar (inom skolområdet) A 2:1, A 2:2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Petita- och kameralsektionerna/sektionen, A2:3/A/A2:4/A3
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Redovisningscentralen, RC
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Personalenheten (del av byrå A 3)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturen (del av byrå A 3)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Verksledningen, VL
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Informationssektionen, INFO
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
 
Registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Övergripande planeringssekreteriat
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Skolledarutbildningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Ekonomienheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Personalenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Intendenturen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
O-kansliet/registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
O-avdelningen
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för specialundervisning
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för elevvård
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
G-kansliet, G-registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Planerings- och informationsenheten, PLI
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för utvärdering, UTV
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för läroplansutveckling, LPU
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheterna för enheterna för kursplanearbeten/läroplansarbeten KPU 1 och KPU 2
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
V-kansliet, V-registraturet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Folkhögskoleenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för studieförbund/STFB
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för svenska för invandrare/SFI
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Handikappenheten
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Enheten för kommunal vuxenutbildning och grundutbildning för vuxna (KOMVUX och GRUNDVUX)
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge))
 
Hemliga arkivet
Ingår i: Skolöverstyrelsen
(Riksarkivet (depå: Arninge, Marieberg))
Arkivbeskrivning
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM II. Skolmåltidskök för 35-75 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM VI:2. Skolmåltidskök för upp till 300-400 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM I. Skolmåltidskök för upp till 35 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BIII:1. Biblioteks- och grupprum 9,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1950.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM V:1. Skolmåltidskök för upp till 200-300 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BII. Biblioteks- och grupprum 7,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BIII:2. Biblioteks- och grupprum 9,0 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM IV. Skolmåltidskök för upp till 125-200 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM VI:1. Skolmåltidskök för upp till 300-400 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] BI. Biblioteks- och grupprum 4,5 x 6,5 m. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM III. Skolmåltidskök för upp till 75-125 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))
 
[Typritning från skolöverstyrelsen.] SM V:2. Skolmåltidskök för upp till 200-300 barn. Kungl. Skolöverstyrelsen. Folkskolavdelningen. Stockholm 1951.
Ingår i: Folkskoleinspektören i Uppsala län
(Landsarkivet i Uppsala (depå: Borgen))