Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE

Skolöverstyrelsen

 Serier (9 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
F IAnsökningshandlingar 
F IIHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter 
F IIIHandlingar angående seminarier och provår 
F IVHandlingar angående studentexamen 
F IXHandlingar angående städernas byggnadsskyldighet 
F VHandlingar angående realexamen 
F VIProtokoll från ämneskonferenserAvskrifter, insända från de allmänna läroverken. Serien gallringsbar efter 5 år enligt kungl. brev 16/11 1911 och 17/11 1944. Serien utgallrad 1960. 
F VIIHandlingar angående möten och utredningar 
F VIIIHandlingar angående läroboksärenden1939-1952
Från skolorna insända förslag till läroböcker. Utgallrat enligt kungl. breven 16/6 1911 och 17/11 1944.