Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Läroverksavdelningen

Skolöverstyrelsen

Inledning till

LÄROVERKSAVDELNINGEN 420262.03Verksamhetstid 1920-1952.
Föregångare var Läroverksöverstyrelsen. Avdelningen hade hand om frågor angående läroverk, andra gymnasier och realskolor, flick- och mellanskolor. Från 1952 handlades ärendena på undervisningsavdelningen (420262.08) och organisationsavdelningen (420262.13). Se även statistiska kontoret (420262.02).


Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.


Diarium över samlingsnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (7 st)