Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Skolöverstyrelsen


 Arkiv (44 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
02Statistiska kontoret1920 – 1960 
03Läroverksavdelningen 
04Gemensamma serier 1919-1943 
05Folkskoleavdelningen1919 – 1952 
06Yrkesskoleavdelningen 
07Organisationsavdelningen/Meritkontoret 
08Undervisningsavdelningen1952 – 1964 
09Gymnastiksektionen1932 – 1964 
10Hushållssektionen1941 – 1964 
11Försöksavdelningen 
12Lärarutbildnings- och Försöksavdelningen1962 – 1964 
13Organisationsavdelningen.1952 – 1964 
14Planerings- och byggnadsroteln1952 – 1964 
15Administrativa avdelningen (A-avd.)1943 – 1964 
16Skolsociala roteln1880 – 1964 
17Skolhygienroteln1910 – 1964 
18Folkbildningsroteln (Fb)1913 – 1964 
19Bibliotekssektionen1886 – 1964 
20Kanslisektionen1941 – 1964 
21Bihang (tjänstemäns efterlämnade handlingar)1882 – 1947Vet inte var dessa finns. Möjligen är de infogade i de olika sektionerna som Ö-serier, t ex Skolsociala roteln Ö I Blindinspektörens handlingar. 
22Verksledningen, Vl1964 – 1982 
23Informationssektionen,Is1964 – 1982 
24Utredningssektionen, Us1964 – 1982 
25Revisionskontoret, Rk1968 – 1986 
26Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden1974 – 1983 
27Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden1963 – 1981 
28Undervisningsavdelningarna för allmänna frågor, Ua, och yrkesutbildningsfrågor, Uy, registraturet, U-reg1964 – 1972 
29Avdelningarna för allmänna skolfrågor Ua och yrkesutbildningsfrågor, Uy1964 – 1972 
30Undervisningsavdelningen för skolan (S-avd)1972 – 1982 
40Folkbildningsbyrån1964 – 1972 
42Biblioteksskolan1964 – 1972 
43Undervisningsavdelningen för vuxenutbildningen (V-avd)1971 – 1985 
54Avdelningen för lärarutbildning/lärarfortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L-avd)1964 – 1984 
58Planeringsavdelningen (P-avd)1964 – 1982 
60Administrativa avdelningen (A-avd)1964 – 1982 
63Redovisningscentralen, RC1968 – 1991 
66Verksledningen, VL1982 – 1991 
67Informationssektionen, INFO1982 – 1991 
68Avdelning för planering och samordning, PS, samt juridisk enhet, J1982 – 1991 
74Avdelningen för obligatorisk utbildning (O-avd)1982 – 1991 
78Avdelningen för gymnasieutbildning (G-avd)1982 – 1991 
83Avdelningen för vuxenutbildningen (V-avd)1982 – 1991 
89Hemliga arkivet1909 – 1991