Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Skolöverstyrelsen


 Arkiv (44 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
02Statistiska kontoret1920 – 1960 
03Läroverksavdelningen 
04Gemensamma serier 1919-1943 
05Folkskoleavdelningen1919 – 1952 
06Yrkesskoleavdelningen 
07Organisationsavdelningen/Meritkontoret 
08Undervisningsavdelningen1952 – 1964 
09Gymnastiksektionen1932 – 1964 
10Hushållssektionen1941 – 1964 
11Försöksavdelningen 
12Lärarutbildnings- och Försöksavdelningen1962 – 1964 
13Organisationsavdelningen.1952 – 1964 
14Planerings- och byggnadsroteln1952 – 1964 
15Administrativa avdelningen (A-avd.)1943 – 1964 
16Skolsociala roteln1880 – 1964 
17Skolhygienroteln1910 – 1964 
18Folkbildningsroteln (Fb)1913 – 1964 
19Bibliotekssektionen1886 – 1964 
20Kanslisektionen1941 – 1964 
21Bihang (tjänstemäns efterlämnade handlingar)1882 – 1947Vet inte var dessa finns. Möjligen är de infogade i de olika sektionerna som Ö-serier, t ex Skolsociala roteln Ö I Blindinspektörens handlingar. 
22Verksledningen, Vl1964 – 1982 
23Informationssektionen,Is1964 – 1982 
24Utredningssektionen, Us1964 – 1982 
25Revisionskontoret, Rk1968 – 1986 
26Läromedelsnämnden/Läroboksnämnden1974 – 1983 
27Pedagogiska nämnden/Rådgivande nämnden1963 – 1981 
28Undervisningsavdelningarna för allmänna frågor, Ua, och yrkesutbildningsfrågor, Uy, registraturet, U-reg1964 – 1972 
29Avdelningarna för allmänna skolfrågor Ua och yrkesutbildningsfrågor, Uy1964 – 1972 
30Undervisningsavdelningen för skolan (S-avd)1972 – 1982 
40Folkbildningsbyrån1964 – 1972 
42Biblioteksskolan1964 – 1972 
43Undervisningsavdelningen för vuxenutbildningen (V-avd)1971 – 1985 
54Avdelningen för lärarutbildning/lärarfortbildning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L-avd)1964 – 1984 
58Planeringsavdelningen (P-avd)1964 – 1982 
60Administrativa avdelningen (A-avd)1964 – 1982 
63Redovisningscentralen, RC1968 – 1991 
66Verksledningen, VL1982 – 1991 
67Informationssektionen, INFO1982 – 1991 
68Avdelning för planering och samordning, PS, samt juridisk enhet,J1982 – 1991 
74Avdelningen för obligatorisk utbildning (O-avd)1982 – 1991 
78Avdelningen för gymnasieutbildning (G-avd)1982 – 1991 
83Avdelningen för vuxenutbildningen (V-avd)1982 – 1991 
89Hemliga arkivet1909 – 1991