bild
Serie

DIARIER

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11939 – 1945Diarium för inkomna skrivelser 1940 års folkräkning. 3 st. häften (del I, II, III) samt diarium över inkomna församlingsboksutdrag innehåller även diarium för granskning och yrkeskodifiering.