bild
Arkiv

1940 års folkräkning

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420401/13
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/74INeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
29,2 Hyllmeter 
Datering
19391940(Tidsomfång)
VillkorJa
VillkorsanmSL 9:4
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Statistiska centralbyrån (1880)
Alternativa namn: SCB
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning
över
420401.13

Statistiska centralbyrån
1940 års folkräknings arkiv

arkivFörteckning: Utan namn, upprättad år 1967.

Reviderad och digitaliserad i Riksarkivet år 1999.
Handläggare: Tommy Eriksson
Inledning (äldre form)Folkräkningen 1940.

Inledning.

Tryck: Folkräkningen den 31 december 1940: 1-3 i S.O.S.


Primärmaterialet utgjordes av "Utdrag ur församlingsböckerna resp. för Stockholms stads civila folkregister den 31 december 1940 och mantalsuppgift för år 1941", varvid uppgifterna i formulärets kol. 1-7 hämtats ur församlingsboken och i kol. 8-11 ur mantalsuppgifterna, för vilka denna gång särskilda formulär fastställts. Även utdrag ur obefintlighetsboken samt sammandrag av summorna i församlingsboken insändes till statistiska centralbyrån. Däremot införskaffades inte mantalsuppgifterna och ej heller självdeklarationer eller annat taxeringsmaterial.
Bearbetningen av materialet skedde maskinellt utom i fråga om de uppgifter, som ingå i del 1 av berättelsen. Materialet till 1940 års folkräkning har även varit föremål för bearbetning av 1941 års befolkningsutredning, 1941 års familjebeskattningssakkunniga och 1943 års dyrortskommitté.
I samarbete med 1942 års jordbrukskommitté bearbetade statistiska centralbyrån hollerithkorten för landsbygden i syfte att få fram åldersfördelningen av jordbruksbefolkningen inom mindre områden än riksområden samt inom skilda detaljyrkes- och socialklasser.
Efter framställning till Konungen den 14 januari 1944 av aktuarien E. von Hofsten, Prof. S. Wahlund, doc. W William-Olsson m.fl. bemyndigade Kungl. Maj:t den 19 maj 1944 centralbyrån att urföra en kompletterande bearbetning av materialet från 1940 års folkräkning. I skrivelse till Konungen den 5 maj 1945 anmälde statistiska centralbyrån att denna komplettering slutförts. Kompletteringen gällde i första hand framställandet av detaljerade uppgifter ang. befolkningens näringsgrensfördelning inom städer med mindre än 10.000 invånare, köpingar och municipalsamhälen samt inom tätorter av icke-administrativ karaktär. Denna tabell har betecknats "råtabell 15". Vidare har utarbetats tabeller utvisande dels hur den yrkesverksamma befolkningen tillhörande vissa yrkeskategorier, för vilka grunderna för näringsgrensfördelningen varit skiljaktiga vid 1930 och 1940 års folkräkningar, fördelar sig inom städer med mindre än 30.000 invånare, dels hur den yrkesverksamma befolkningen, absolut och relativt, inom varje enskild stad fördelar sig efter huvudgrupper av yrke vid slutet av åren 1920, 1930 och 1940, om yrkesnomenklaturen för år 1930 tillämpas. Tabellerna har ej tryckts.
Material till översikter utarbetade i samband med folkräkningen.
Tryck: Dödlighets- och livslängdstabeller 1931-1940 och Befolkningsrörelsen. Översikt för åren 1931-1940. S.O.S.

Ämnesord

Ämnesord, sak
SCB (Lokalt ämnesord)

Kontroll

Senast ändrad2016-10-25 14:36:56