bild
Arkiv

Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost


 Arkiv (65 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
01Avdelningen för befolkningsstatistik 1:a avdelningen1860 – 1970
 
02Avdelningen för rättsstatistik1913 – 1961 
031860 års folkräkning1851 – 1860
 
041868 års folkräkning1868 – 1868 
051870 års folkräkning1861 – 1870
 
061880 års folkräkning1880 – 1880
 
071890 års folkräkning1881 – 1890
 
081900 års folkräkning1891 – 1900
 
091910 års folkräkning1901 – 1911
 
101920 års folkräkning1911 – 1920
 
111930 års folkräkning1921 – 1930
 
121935-1936 års folkräkning1935 – 1940 
131940 års folkräkning1939 – 1940
 
141945 års folkräkning1944 – 1951
 
151950 års folkräkning1941 – 1953 
16Folk- och bostadsräkningen 19601960 – 1960Registrering pågår. 
17Folk- och bostadsräkningen 19651965 – 1965 
18Folk- och bostadsräkningen 1970SCB arkivkod: 062, Folk- och bostadsräkningen 1970. 
18aFolk- och bostadsräkningen 1975Arkivkod 63. Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet. 
19Jordbruksstatistiska avdelningen1874 – 1961
 
19bSektionen för objektiva skördeuppskattningar, Programmet för lantbruksproduktion1962 – 1998Arkivkod 005
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
20Byrån för jordbruksstatistik (samlingspost) 
27Avdelningen för ekonomisk statistik1874 – 1963 
28Universitet- och högskolestatistikens arkiv1937 – 1960 
29Valstatistikens ämbetsarkiv 1872-19571872 – 1957 
30Riksdagsmannavalen 1872-1970 (samlingspost)1872 – 1970 
31Kommunala valen 1910-1970 (samlingspost)1910 – 1970 
32Utredningar angående kommunala rösträtten 1871-1968 (samlingspost) 
40Svenska stadsförbundets statistiktjänst1952 – 1961 
43Kansliet / Enheten för skördeskadeskyddet1961 – 1987 
44I-byrån, F/IN, sektionen för industri- och bergverksstatistik1962 – 1989 
45Företagsräkningen för handeln 19631963 – 1963 
46Dyrortundersökningen 19641964 – 1964 
47Textilinventeringen 19651965 – 1965 
48Centrala bilregistret1942 – 1970 
49Sektionen för processtatistik1962 – 1994 
50Avdelningen för företagsstatistik Företagsräkningen 19721972 – 1972 
51R-byrån, I/RS Sektionen för kriminalstatistik1962 – 1994 
52Sektionen för rätts- och socialvårdsstatistik1962 – 1994 
53Byrån för undervisningsstatistik1961 – 1971 
54Utredningsinstitutet, UI (samlingspost) 
64Landshövdingarnas femårsberättelser, sammandrag m.m.1901 – 1910 
65Riksbyrån för folkbokföringen1945 – 1964Då Riksbyråns verksamhet upphörde den 30 juni 1964 inrättades Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) som därmed övertog uppgifter och befogenheter. Personakterna övertogs även av CFU för att 1969 överföras till respektive pastorsämbete eller landsarkiv. De personakter som fortfarande var aktiva 1991 övertogs av lokala skattemyndigheter.


Följande serier har överförts till Riksskatteverket Personnummerregistret (SE/RA/420240/420240.01) som förvaras på Riksarkivet i Marieberg:
C4 Hemligt diarium 1946-1963
D2A Register över invandrade, utvandrade och obefintliga födda 1891 och tidigare 1947-1964
D2B Register över invandrade, utvandrade obefintliga födda 1892 och senare 1947-1964
D3B Register över avier om svenskar i utlandet 1953-1964
D4A Register över födelsenummer 1947-1964
D4B Register över födelsenummerändringar 1952-1964
E7 Hemliga skrivelser 1947-1963


Följande serier finns i arkivet för PRV:s namnbyrå som är kvar på Patent- och registreringsverket:
B2 Koncept till ändringar av födelsetid m. m.
C2 Diarier över ändringar av födelsetid m. m. 1947-1963
E4 Handlingar angående ändring av födelsetid m. m.


Handlingar rörande släktnamnsärenden samt dopnamnsärenden finns på Patent- och registreringsverket.
 
66Kansliet, verksledningen1858 – 1971 
67Programmet för befolkning 1993 - 
68Sektionen för dödsorsaksstatistik1971 – 1994 
69AM-byrån, sektionen för lönestatistik för industri och byggnadsverksamhet m.m.1960 – 1982Arkivkod 38
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
70AM-byrån, F/AM-sektionen för årlig lönestatistik för jordbruk och transport1959 – 1981Arkivkod 37
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
71AM-byrån, F/AM sektionen för lönestatistik för handel m.m.1962 – 1981Arkivkod 39
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
72I-byrån, F/IN sektionen för planstatistik1962 – 1971Arkivkod 22
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
73I-byrån, sektionen för produktionsvolymindex och orderstatistik1954 – 1970Arkivkod 23
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
74F/IN, Enheten för industri, Avdelningen för företagsstatistik1962 – 1983Namn hos SCB: I-byrån, F/IN Statistiktjänst
Arkivkod 21
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
75F/IN, Sektionen för ekonomisk korttidsstatistik, ES/II1971 – 1994Arkivkod 24
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
76Sektionen för samfärdselstatistik/programmet för transporter1964 – 1994Arkivkod 30
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
77AM, Sektionen för lönestat för personal i offentlig tjänst, funktionen för löner i offentlig sektor1961 – 2001LÖNESTATISTIK, OFFENTLIG SEKTOR
1954 ålades SCB att utarbeta statistik över personalen i statliga och statsunderstödda verksamheter. Lönestatistiken syftar främst till att belysa lönerna i offentlig verksamhet i termer av nivå, utveckling och struktur.

1962 centraliserades all offentlig statistik till SCB, och två nya Byråer tillkom. 1962/63 har troligen valts som brytår för även detta arkiv på grund av denna större omorganisation, även om sektionen för kommunstatistik inte genomgick någon större organisatorisk förändring det året.
Detta arkiv utgör, tillsammans med arkiv(kod) 042-045 en fortsättning på arkiv(kod) 908, Avdelningen för ekonomisk statistik. Arkivet upphör 2001, då Medlingsinstitutet tog över statistikansvaret.
 
78FI-byrån (Byrån för finansstatistik), sektionen för inkomst-, förmögenhets- och taxeringsstatistik1960 – 1970Arkivkod 42
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
79F/FI, Sektionen för investeringsenkäter1968 – 1994Arkivkod 46
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
80F/ST/REG, Centrala företagsregistret1962 – 2000Arkivkod 47
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
81I/UI, Sektionen för arbetskraftsstatistik 1976 -1976Arkivkod 053
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet.
 
82Sektionen/programmet för inkomst- och förmögenhetsstatistik, ekonomisk fördelningspolitik, IoF1971 – 2012Arkivkod 55.
Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet
 
83Sektionen för löpande befolkningsstatistik1971 – 2012Arkivkod 64. Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet 
84Sektionen för ekonomisk statistik, programmet för konsumtion1976 – 2012Arkivkod 57. Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet 
85I/UI, Utrednings- och konsultsektionen1976Arkivkod 91. Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet 
86H-Byrån-F/HA sektionen för inrikeshandelsstatistik1962 – 1983Arkivkod 31. Endast ADB-register (serie M) har levererats till Riksarkivet 
87Statistik efter ämnesområde (digitala register)