Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Lantmäteristyrelsen, Lantmäteribyrån

Lantmäteristyrelsen

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420571/06
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/a4ux6roFcq2m4yDK6Blph3
ExtraID06
Omfång
51,4 Hyllmeter  (-)
Datering
19211974(Tidsomfång)
VillkorNej
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Lantmäteristyrelsen (1827)
Alternativa namn: Kungl. Generallantmäterikontoret  (1827 – 1863)
Alternativa namn: Kungl. Lantmäteristyrelsen  (1864 – 1974)
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Inledning (äldre form)Arkivbeskrivning för Lantmäteristyrelsens (LMS) Lantmäteribyrå med
efterföljares arkiv 1921-1974.

Myndighetens organisation och
arbetsuppgifter
Den första lantmäteriinstruktionen utfärdades 1628
vilket innebär att det avsatts ett betydande arkiv inom LMS före 1921 då
ovannämnda lantmäteribyrå inrättades. För information om den äldre
arkivbildningen hänvisas till arkivredovisning för LMS administrativa
arkiv och LMS kartarkiv. I början av 1900-talet genomförde LMS en sådan
omorganisation att ärenderegistreringen kom att ske byråvis från att
tidigare varit central för hela myndigheten.

Följande byråer
inrättades:
* Lantmäteribyrån
* Stadsbyrån
*
Utredningsbyrån
* Administrativa byrån

Lantmäteribyrån
blev en organisatorisk enhet, som verkade från 1921 till 1937 då namnbyte
till Landsbyrån skedde. År 1960 skedde ytterligare ett namnbyte till
Landsbygdsbyrån. Landsbygdsbyrån ansvarade för ärenden rörande
fastighetsbildning på landsbygden enligt gällande lagstiftning, t ex
väglag-, jordförvärv- och byggnadslagstiftning, planpolitik,
fastighetsekonomi, fastighetsteknik och värderingsteknik samt statsbidrag
till lantmäteriförrättningar. År 1971 samorganiserades landsbygdsbyrån med
stadsbyrån till fastighetsbildningsbyrån. Fastighetsbildningsbyrån
upphörde den 30 juni 1974 då LMS sammanslogs med Rikets allmänna kartverk
till Statens lantmäteriverk.

Samband mellan uppgifter och
viktigare handlingar och ärendeslag
Betydande arkivserier koncept
och inkomna skrivelser.

Vilka arkiv som myndigheten förvarar
Arkivet
har levererats till Riksarkivet i Stockholm.

Sökingångar i
arkivet/arkiven
Sökingång i arkivet är arkivförteckning

Inskränkningar
i tillgängligheten genom sekretess
Inga inskränkningar på grund
av sekretess tillämpas.

Gallringsregler
Inga
gallringsbeslut tillämpas.

Hänvisningar

ReproduceratNej

Kontroll

Skapad2010-12-21 00:00:00
Senast ändrad2011-01-20 10:27:26