bild
Arkiv

Autografsamlingen

Stafsundsarkivet

 Serier (3 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar
 
IKungliga autografer
 
IISvenska autograferAutografsamlingen deponerades i Riksarkivet 1955. Den var då mera omfattande än i dag. 1969 respektive 1973 återtogs ett stort antal autografer ur samlingen, främst av internationell karaktär. Ett kortregister i forskarexpeditionen Marieberg redovisar såväl kvarvarande som återtagna autografer.

Obs! I databasen "Brevsamlingar" hänvisas till samlingens gamla volymnummer. Dessa anges inom parentes för respektive volym.
.