bild
Arkiv

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/0006
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/OSjp7KO8cKz52huvXs6dJ1
Omfång
151,35 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingar kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Liljeholmskajen)
Arkivbildare/upphov
Hedvig Eleonora församling
Kategori: Statlig myndighet. Församlingar inom statskyrkan
 
Kontraktsprosten i Stockholms norra kontrakt
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning: SSA 6Förteckning

över

Hedvig Eleonora församlings kyrkoarkiv
Inledning (äldre form)Hedvig Eleonora kyrkoarkiv 1672-1999

Organisation

Hedvig Eleonora församling, ursprungligen kallad Ladugårdslands församling. Bildades 1672-04-17, enligt Kungligt brev, genom en utbrytning ur S:t Jacobs församling. Fungerade som eget pastorat men med Amiralitetskyrkan som medelpunkt och amiralitetspredikanten som pastor under överinseende av kyrkoherden i S:t Jacob. Låg under Amiralitetet fram till 1723. Djurgårdens landsförsamling införlivades i Hedvig Eleonora församling 1868, mellan 1819-1867 bildade församlingarna gemensamt pastorat. Vid en församlingsdelning 1906-05-01 bildades Engelbrekt och Oskars församlingar.

Hedvig Eleonora församling var en lokal myndighet inom Lidingö kontrakt i Stockholms stift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Myndigheten har från den 1 juni 1991 haft hand om kyrkobokföringen. Före dess hade pastorsämbetet ansvaret för folkbokföringen inom församlingen. Församlingen har ensamt utgjort ett pastorat.

Kyrkofullmäktige har varit församlingens högsta beslutande organ som bl.a. tillsatt kommittéer och nämnder. I församlingen har det funnits fyra utskott. Närmast lydande under fullmäktige har pastor och kyrkoråd varit. Kyrkorådet har fungerat som församlingens styrelse och svarat för den kyrkokommunala verksamheten.

Historik

Församlingens kyrka var ursprungligen tänkt som gudstjänstrum åt amiralitetet på Ladugårdslandet. Jean de la Vallée ritade den åttkantiga kyrkan som påbörjades 1669, men byggandet upphörde av ekonomiska skäl och arbetet återupptogs först 1725. En enkel träkyrka uppfördes provisoriskt när Ladugårdsland blev eget pastorat 1672. När kyrkbygget återupptogs 1725 var det efter Göran Josuae Adelcrantz ritningar. Grundplanen var den ursprungliga, men istället för ett centralt placerat altare placerade Adelcrantz altaret i öster på traditionellt vis. Kyrkan invigdes 1737-08-21. Helt klar var kyrkan först 1868 när kupolen och lanterninen fanns på plats. Kupolen ritades av F. V. Scholander, men omarbetades av B. C. Malmberg. Namnet fick kyrkan efter Karl X Gustavs gemål drottning Hedvig Eleonora vars långa levnad till stora delar sammanföll med kyrkans byggnadshistoria.

Kyrkans stora orgel har originalfasad från 1762, själva orgeln är byggd av Grönlunds orgelbyggeri 1975-1976. De tre kyrkklockorna flyttades till kupolen 1866 när klockstapeln revs. Storklockan hängde ursprungligen på Kronborgs slott i Helsingör och är ett krigsbyte från trettioåriga kriget. Klockspelet med sina 24 klockor från 1968 anskaffades på ett initiativ av kyrkofullmäktige och bekostades helt av en insamling. Kyrkans restaurerade senast 1991 ansvarig arkitekt var Jerk Alton. Samma arkitekt har även ritat inredningen till S:t Andreaskapellet som invigdes 1996. I kapellet finns två epitafier som ursprungligen kommer från den äldre provisoriska träkyrkan.

Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
- Dopböcker fr.o.m. 1668 (i församlingens födelsebok finns införda födslar från Östermalms nya förlossningshem (Bystedts) 1932-1946, Alma Axelssons förlossningshem 1934-1940 och Linnéhemmet Majken Jaensson 1938-1949
- Konfirmationsböcker fr.o.m. 1867 (konceptböcker fr.o.m. 1807)
- Lysningsböcker fr.o.m. 1767
- Vigselböcker fr.o.m. 1668
- Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1710
- Kyrkogårdsprotokoll fr.o.m. 1679
- Gravböcker fr.o.m. 1725
- Kartor och ritningar

Arkivförteckningen fungerar som sökingång till arkivet. Diarium finns för ärenden till kyrkoråd/fullmäktige fr.o.m. 1971. Kyrkoarkivet är gallrat enligt Riksarkivets direktiv. Gallringsbara handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare. Inga digital system har levererats utan alla uttag har gjorts på arkivpapper.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för berörd serie/volym.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2004 och har slutförtecknats efter leveransen. Arkivförteckningen har genomgått vissa förändringar i.o.m. detta förteckningsarbete, för konkordans se bilaga 1.

Övriga arkivbildare

Spridda handlingar och fotografier från Stiftelsen Hedvig Eleonora småbarnskoloni, Hjälpkommittén för Nordens barn, Hedvig Eleonora söndagsskola, Hedvigs Elonora syförening. Missionsföreningen och Hedvig Eleonora kyrkobrödrakår är förtecknade med moderförsamlingen under P IV.

Övriga frivilliga församlingsorgan från Hedvig Eleonora församling som finns på Stadsarkivet är:
- Hedvig Eleonora och Oscars församlingars skollovskoloniförening nr 1365
- Ladugårdslands församlings barnkrubba/Hedvig Eleonora barnavårdsförening, oförtecknad.


Stockholms stadsarkiv
Solveig LarssonKällor

Sveriges församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida

Ämnesord

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2023-06-14 17:05:33