bild
Arkiv

Hedvig Eleonora kyrkoarkiv


Hedvig Eleonora kyrkoarkiv 1672-1999

Organisation

Hedvig Eleonora församling, ursprungligen kallad Ladugårdslands församling. Bildades 1672-04-17, enligt Kungligt brev, genom en utbrytning ur S:t Jacobs församling. Fungerade som eget pastorat men med Amiralitetskyrkan som medelpunkt och amiralitetspredikanten som pastor under överinseende av kyrkoherden i S:t Jacob. Låg under Amiralitetet fram till 1723. Djurgårdens landsförsamling införlivades i Hedvig Eleonora församling 1868, mellan 1819-1867 bildade församlingarna gemensamt pastorat. Vid en församlingsdelning 1906-05-01 bildades Engelbrekt och Oskars församlingar.

Hedvig Eleonora församling var en lokal myndighet inom Lidingö kontrakt i Stockholms stift fram till relationsförändringen mellan kyrkan och staten årsskiftet 1999/2000. Myndigheten har från den 1 juni 1991 haft hand om kyrkobokföringen. Före dess hade pastorsämbetet ansvaret för folkbokföringen inom församlingen. Församlingen har ensamt utgjort ett pastorat.

Kyrkofullmäktige har varit församlingens högsta beslutande organ som bl.a. tillsatt kommittéer och nämnder. I församlingen har det funnits fyra utskott. Närmast lydande under fullmäktige har pastor och kyrkoråd varit. Kyrkorådet har fungerat som församlingens styrelse och svarat för den kyrkokommunala verksamheten.

Historik

Församlingens kyrka var ursprungligen tänkt som gudstjänstrum åt amiralitetet på Ladugårdslandet. Jean de la Vallée ritade den åttkantiga kyrkan som påbörjades 1669, men byggandet upphörde av ekonomiska skäl och arbetet återupptogs först 1725. En enkel träkyrka uppfördes provisoriskt när Ladugårdsland blev eget pastorat 1672. När kyrkbygget återupptogs 1725 var det efter Göran Josuae Adelcrantz ritningar. Grundplanen var den ursprungliga, men istället för ett centralt placerat altare placerade Adelcrantz altaret i öster på traditionellt vis. Kyrkan invigdes 1737-08-21. Helt klar var kyrkan först 1868 när kupolen och lanterninen fanns på plats. Kupolen ritades av F. V. Scholander, men omarbetades av B. C. Malmberg. Namnet fick kyrkan efter Karl X Gustavs gemål drottning Hedvig Eleonora vars långa levnad till stora delar sammanföll med kyrkans byggnadshistoria.

Kyrkans stora orgel har originalfasad från 1762, själva orgeln är byggd av Grönlunds orgelbyggeri 1975-1976. De tre kyrkklockorna flyttades till kupolen 1866 när klockstapeln revs. Storklockan hängde ursprungligen på Kronborgs slott i Helsingör och är ett krigsbyte från trettioåriga kriget. Klockspelet med sina 24 klockor från 1968 anskaffades på ett initiativ av kyrkofullmäktige och bekostades helt av en insamling. Kyrkans restaurerade senast 1991 ansvarig arkitekt var Jerk Alton. Samma arkitekt har även ritat inredningen till S:t Andreaskapellet som invigdes 1996. I kapellet finns två epitafier som ursprungligen kommer från den äldre provisoriska träkyrkan.

Beskrivning av arkivet (viktiga handlingar, sökingångar, sekretess)
I kyrkoarkivet finns bl.a. följande viktiga handlingar:
- Dopböcker fr.o.m. 1668 (i församlingens födelsebok finns införda födslar från Östermalms nya förlossningshem (Bystedts) 1932-1946, Alma Axelssons förlossningshem 1934-1940 och Linnéhemmet Majken Jaensson 1938-1949
- Konfirmationsböcker fr.o.m. 1867 (konceptböcker fr.o.m. 1807)
- Lysningsböcker fr.o.m. 1767
- Vigselböcker fr.o.m. 1668
- Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1710
- Kyrkogårdsprotokoll fr.o.m. 1679
- Gravböcker fr.o.m. 1725
- Kartor och ritningar

Arkivförteckningen fungerar som sökingång till arkivet. Diarium finns för ärenden till kyrkoråd/fullmäktige fr.o.m. 1971. Kyrkoarkivet är gallrat enligt Riksarkivets direktiv. Gallringsbara handlingar där gallringsfristen inte har gått ut är kvar i församlingen. Inga gallringsbara handlingar har levererats med undantag för H-serien, bilagor till ministerialböckerna. Denna serie är endast inventerad och kommer att ordnas och slutförtecknas senare. Inga digital system har levererats utan alla uttag har gjorts på arkivpapper.

Folk- och kyrkobokföringshandlingar omfattas av sekretess enligt sekretesslagen 7:15. Vilket innebär att handlingar som är yngre än 70 år inte lämnas ut utan sekretessbedömning. I de fall övriga serier omfattas av sekretess anges detta i anmärkningskolumnen för berörd serie/volym.

Arkivet levererades till Stadsarkivet 2004 och har slutförtecknats efter leveransen. Arkivförteckningen har genomgått vissa förändringar i.o.m. detta förteckningsarbete, för konkordans se bilaga 1.

Övriga arkivbildare

Spridda handlingar och fotografier från Stiftelsen Hedvig Eleonora småbarnskoloni, Hjälpkommittén för Nordens barn, Hedvig Eleonora söndagsskola, Hedvigs Elonora syförening. Missionsföreningen och Hedvig Eleonora kyrkobrödrakår är förtecknade med moderförsamlingen under P IV.

Övriga frivilliga församlingsorgan från Hedvig Eleonora församling som finns på Stadsarkivet är:
- Hedvig Eleonora och Oscars församlingars skollovskoloniförening nr 1365
- Ladugårdslands församlings barnkrubba/Hedvig Eleonora barnavårdsförening, oförtecknad.


Stockholms stadsarkiv
Solveig LarssonKällor

Sveriges församlingar genom tiderna, Skatteförvaltningen, 1989
Indelningsregistret i Stockholms län, 1985
Kyrkguiden, Christina Nilsson, 2001
Församlingens hemsida

 Serier (121 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängder för LadugårdslandetNr 1-33 med kvartersregister.
 
A I bHusförhörslängder för Kungl. DjurgårdenSerien avslutad.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien avslutad.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien består av personakter lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn och utgör den 1991-06-30 aktuella församlingsliggaren.

Serien avslutad.
 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien är lagd i personnummerordning årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-13 består av det 1967 aktuella församlingsregistret på avtryckskort lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn. Avtryckskorten är kompletterade med uppgifter om inflyttningsdag och församling, om civilstånd, om giftermål med datum och uppgift om make/maka, och om dop, konfirmation och nattvardsgång.

Volymerna 14-18 består av det 1991-06-30 aktuella församlingsregistret på paviler lagda i personnummerordning.

Serien avslutad.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-199 består av kortregister upplagt 1926 kompletterat med avtryckskort t.o.m. september 1952 lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn. Registret innehåller, förutom uppgifter om namn och födelsetid och födelseförsamling, uppgifter om inflyttningsdag och inflyttningsförsamling (även från tiden före 1926), om civilstånd, om giftermål med datum och uppgifter om make/maka, om dop, konfirmation och nattvardsgång och om utflyttningsdag och utflyttningsförsamling eller dödsdag.

Volymerna 200-229 består av avtryckskort lagda i bokstavsordning efter huvudmännens efternamn (med hänvisningskort till huvudmännen). Avtryckskorten är kompletterade med uppgifter om inflyttningsdag och inflyttningsförsamling (även från tiden före 1952), om civilstånd, om giftermål med datum och uppgifter om make/maka, och om dop, konfirmation och nattvardsgång.

Volymerna 230-245 består av paviler lagda i bokstavsordning.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
A XRegister över kyrkotillhörigaRegistret som omfattar tiden 1991-07-01 - 1999-12-31 har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
B I aInflyttningslängder, förteckningar och diarier över inkomna personakterVolymerna 1-108 består av inflyttningslängder.

Volymerna 109-127 består av förteckningar över inkomna personakter.

Volymerna 128-138 består av diarier över inkomna personakter.

I volymerna 17-33, 35-37, 39, 41-43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 och 57 är det sista uppslaget delat, så att hödersidan återfinns i nästkommande volym.

Volymerna 65-138 är alfabetiskt ordnade årsvis.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B I bRegister till inflyttningslängderSerien avslutad.
 
B II aUtflyttningslängderVolymerna 9-13 och 24-108 är alfabetiskt ordnade.

Utflyttningar till landsorten och utlandet för tiden 1916-1947, se serien B II b.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
B II bUtflyttningslängder till landsorten och utlandetSerien är alfabetiskt ordnad.

Serien avslutad. Se vidare serien B II a.
 
B II cRegister till utflyttningslängderSerien avslutad.
 
C IFödelse- och dopböckerVolymerna 7-56 med register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
C II aDopkladdarSerien avslutad. 
C II bDopkladdar för Djurgårdskyrkan 
C II cDopkladdar för Allmännna barnbördshuset, Pro Patria barnbördshus och Provisoriska barnbördshusetSe även Allmänna barnbörshusets kyrkoarkiv och Pro Patrias kyrkoarkiv. 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D I aLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 
D I bLängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker), konceptSerien avslutad. 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Volym 6-25 innehåller även förteckningar på nattvardsungdom.
 
E I aLysningsböcker, huvudserieSerien avslutad. Se vidare serien E III.
 
E I bLysningsböcker, koncept 
E IIVigselböckerSerien avslutad.Se vidare serien E III.
 
E IIILysnings- och vigselböckerMed alfabetiska register.

Serien avslutad 1969-06-30. Se vidare serien E IV.
 
E IVÄktenskapsböckerMed alfabetiska register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböckerVolymerna 12-36 med register.

Serien avslutad 1991-06-30.
 
F IIDöd- och begravningsböcker, konceptSerien avslutad. 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IStrafflängder 
G II aFörteckningar över mosaiska trosbekännareVolym 2 består av det 1948 aktuella församlingsregistret lagd i bokstavsordning.

Volymerna 3 - 4 består av avställda församlingsregisterkort över utflyttade och avlidna personer lagd i bokstavsordning.
 
G II bFörteckningar över katolikerVolymerna 2-3 innehåller även en del andra trosbekännare.
 
G II cFörteckningar över övriga trosbekännare
 
G II dFörteckningar över personer som utträtt ur svenska kyrkan och över personer som gått över till annat trossamfund
 
G III aFörteckningar över sinnessjuka och sinnesslöaSerien avslutad.
 
G III bKonceptförteckning över sinnessjuka personer 
G IVFörteckningar över omyndigaSerien avslutad. 
G IX aAllmänt diarium med handlingarStörre ärenden är lagda i diarieplansordning, se G IX b. 
G IX bHandlingar till diariet. Större ärenden i diarieplansordning 
G V Statistiska tabeller 
G VIFörteckning över fosterbarn 
G VIIFörteckningar över oeniga makarSerien avslutad. 
G VIIIFörteckningar över personer, som icke tillhöra svenska kyrkanSerien avslutad.
 
G XDiarier (med handlingar) till kyrkobokföringsärendenBilagorna till diariet kan innehålla sekretesskyddade uppgifter enligt sekretesslagen 7:15. 
H I a 1Förteckningar över utfärdade äktenskapsbetygVolymerna 1-10 inbudna och volym 11 i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I a 2Tillkännagivanden om utfärdade äktenskapsbetygSerien gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SF 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pas-
tors beslut december 1949 med undantag för 1942-44.

Serien avslutad.
 
H I a 3Anhållan om äktenskapsintygSerien avslutad 1991-06-30. 
H I b 1Böcker för kungörande av och handlingar angående äktenskapscertifikatSerien avslutad.
Serien inbunden.
 
H I b 2Handlingar rörande äktenskapscertifikatSerien avslutad. Se vidare H V a.
Serien i kartong.
 
H I cHandlingar angående omyndigaFöregående se H II d.
Serien i kartong.
Serien avslutad.
 
H I dHandlingar angående svenskt medborgarskapFöregående se H II d.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I eHandlingar angående upplösta äktenskapFöregående se H II e.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I fHandlingar angående namnändringarFöregående se H II f.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I gAnmälan om vigselFöregående se H II h.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I hAnsökningar om in- och utträde ur svenska kyrkanFöregående se H II i 1.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I iHandlingar angående utvandrare från Hedvig Eleonora och återinskrivna obefintligaFöregående se H II k.
Serien i kartong.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H I jDiverse bilagorDiverse H I-bilagor tidigare sorterade till H II.
Serien avslutad 1991-06-30.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaDenna serie skapades i juni 2013 inför kommande digitalisering. Ursprungligen bestod H II av 11 serier (a-k) men av utrymmesskäl slogs handlingarna ihop till en serie.
Serien avslutad.
 
H III aFödelseattesterÅren 1927-1929 gallrade. Fr.o.m. 1970 även faderskapserkännanden.

Serien avslutad 1991-06-30.

Serien i kartong.
 
H III b 1LegaliseringshandlingarSerien avslutad.

Serien inbunden.
 
H III b 2Aviser om faderskapserkännandeSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SF 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras inte enligt pastors beslut december 1949.

Serien avslutad. Fr.o.m. 1970 se H III a. Serien i kartong.

 
H III cRetroaktiva faderskapserkännandenSerien i kartong. 
H III dAdoptioner, faderskapserkännanden 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängdernaSerien i kartong. 
H V aLysningshandlingarFr.o.m. juli 1969 Hinderslöshetshandlingar.

1979-1981 saknas. Volym 1 i kartong, övriga volymer inbundna.
 
H V bLysningsattester och vigselattesterSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt
pastors beslut december 1949. Enligt riksarkivets gallringsbeslut 254 20 års gallringsfrist.
 
H V cKungjorda äktenskapslysningarSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949 medundantag för 1942-1944.

Serien avslutad.

Serien i kartong.
 
H VI aDödsattesterSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949. Undantag göres för H VI a: 1-8.

Serien avslutad.

Serien i kartong.
 
H VI bTacksägelser över dödaSerien är gallringsbar enligt Kungl. Maj:ts kungörelse 22/2 1946 (SFS 1946/48). Gallringsfrist 10 år. Gallras enligt pastors beslut dec. 1949. Undantag göres för 1919-1922.

Serien avslutad.

 
H VI cDödboksutdrag, dödsbevis1969-1981 är gallrade.

Serien avslutad 1991-06-30.

Serien i kartong.
 
H VII Meddelanden angående sinnessjuka och sinnesslöaSerien avslutad. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien består av ej gallringsbara handlingar. 
J IKursböckerSerien avslutad. 
J II aBrevdiarier och kvittensböcker 
J II b In- och utgående skrivelserVolym 2-4 i omvänd kronologisk sorteringsordning.

Serien avslutad.
 
K I aSockenstämmoprotokoll och handlingarVolym 2-4, 8-10 med även kyrkorådets protokoll och handlingar.

Serien avslutad.
 
K I bSockenstämmoprotokoll och handlingar för Kongl. Djurgårdsförsamlingen 
K I cSockenstämmoröstlängderSerien avslutad. 
K II aKyrkostämmo- och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingarMed även kyrkorådets protokoll och handlingar.

Volym 1-17 med även skolråds protokoll. Se vidare serie K IV a.
 
K II bKyrkostämmoröstlängderSerien avslutad. 
K II cKyrkofullmäktiges betänkanden 
K III aKyrkorådsprotokollFr.o.m. 1865 se K II a. 
K III b Kyrkorådets handlingarHandlingar fr.o.m. 1865-1981 se K II a.

Fr.o.m. 1987-1994 finns handlingar även i allmänna diariet.

Serien avslutad. Se vidare serie G IX a och G IX b.

Serien avslutad.
 
K III cArbetsutskottet och övriga handlingar angående kyrkorådet 
K IV aSkolråds protokoll och handlingarSerien avslutad. 
K IV bÖvriga handlingar angående skolrådetSerien avslutad. 
K V aByggnadskommittéer och övriga nämnders protokoll och handlingar 
K V bStiftelsers protokoll och handlingarHandlingar rörande stiftelser se även L V a och O V. 
L I aaKyrkoräkenskaper. Huvudböcker med verifikationerSärskilda räkenskaper för kyrkobygget jämför med L I e:1-2.

Med även liksedlar 1725-1869, 1875. Fr.o.m. 1870 se L I db.

De filmade volymerna är inte fullständiga utan består endast av en liten del av räkenskapsboken. Bland annat saknas verifikationerna.


Verifikationerna gallrade fr.o.m. 1976.
 
L I abDubblett- och koncepträkenskaperVolym 1-26, 28 består av dubbletthuvudböcker.

Serien avslutad.
 
L I bKyrkoräkenskaper. KassaböckerSerien avslutad. 
L I cKyrkokassans memorialböckerSerien avslutad. 
L I daBegravningsräkenskaperSerien avslutad. 
L I dbLiksedlarLiksedlar 1725-1869, 1875 se L I aa.

Serien avslutad.
 
L I eÖvriga räkenskaper för kyrka och församling 
L II a Djurgårdsskolans och övriga äldre skolräkenskaperSerien avslutad. 
L II bSkolkassans räkenskaper Serien består av huvudbok och verifikationer.

Med även flickskolans slöjdavdelnings räkenskaper, se även L II a.

Serien avslutad.
 
L II cBeklädnadsfondens räkenskaperSerien avslutad. Överlämnades till fattigvårdsstyrelsen 1869. 
L II d Skolkassans konceptböcker 
L IV Räkenskaper för kollekt 
L V a Räkenskaper för fonderSerien består av fondkassans huvudräkenskaper med verifikationer om inte annat anges. 
L V bÖvriga räkenskaper 
M Handlingar angående prästval 
N IÄmbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningarDelar av volym 7 förvaras i klimatarkivet och måste beställas fram minst ett dygn innan framtagning till läsesalen. 
O I aHandlingar angående kyrka och kyrkogårdHandlingar angående kyrkan se även diariet, G IX a - G IX b. 
O I bGravböcker 
O I cStamböcker för insamling till Ladugårdslands nya kyrka och kyrkogård 
O I dBänkböckerSerien avslutad. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheterHandlingar angående fastigheterna se även handlingar till diariet, G IX a - G IX b. 
O III aRitningar angående kyrka och kyrkogårdSerien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Se även Gamla ritningssamlingen, GS 342.

Ritningar kan även finnas bland handlingar i fastighetsärenden, jämför med K II a, K III a-b, O I a.
 
O III bRitningar angående församlingshus och övriga fastigheterRitningar förvaras i kart- och ritningsarkivet.

Ritningar kan även finnas bland fastighetsärenden, jämför med K II a, K III a-b, O II.
 
O IVPersonalhandlingarPersonalhandlingar se även K II a, K III a, K III b. 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
P I aKungörelserSerien avslutad. 
P I bAnteckningar över kungörelserSerien avslutad. 
P IIHistoriska anteckningar och övrigt angående församlingenVolym 8 förvaras i kart- och ritningsarkivet. 
P III aFörsamlingsbladetSerien i omvänd kronologisk sorteringsordning. 
P III bÖvriga tryck och programbladSerien består av kopior på utskick angående församlingens verksamhet och programblad om inte annat anges. 
P IVFrivilliga församlingsorgan