Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Åhlinska skolan


ÅHLINSKA SKOLAN (1847-1939)

HISTORIK
Karin Åhlin, näst äldst av 15 syskon, var bara 17 år när hon hösten 1847 öppnade en liten skola i hemmet på Trädgårdsgatan 13 i kvarteret Åkermannen. Vid starten omfattade skolan 14 elever av vilka fyra var hennes yngre syskon. Med åren blev flera av syskonen Karin Åhlins medhjälpare i undervisningen. Privatskolan var den tredje i Sverige som meddelade högre utbildning åt flickor efter Fruntimmersföreningens skola i Göteborg (1826) och Wallinska skolan i Stockholm (1831). Åhlinska skolan var belägen på olika adresser på Kungsholmen till 1867 då antalet elever hade ökat så mycket att nya större lokaler måste anskaffas. De var belägna i ett stort hus på Fredsgatan och hade plats för 400 elever. 1887 flyttade skolan till Arbetarföreningens hus på Malmskillnadsgatan 52 och slutligen 1908 till ett nyuppfört skolhus på Dalagatan 16-18 (idag Lilla Adolf Fredrik skola).

Åhlinska skolan bestod från läsåret 1877/78 av elementarskola för flickor och småskola (förberedande avdelning) för både pojkar och flickor. I småskolans tredje klass förbereddes pojkarna för inträde till allmänna läroverkens första klass.1883 tillkom en fortsättningsskola som bestod av en linje som gav mer allmän påbyggnad på flickskolan och en linje som förberedde för inträde i lärarinneseminarium. 1890 inrättades en praktiskt inriktad linje och 1891 en gymnasielinje. Skolan erhöll dimissionsrätt (studentexamensrätt) 1894 vilket innebar att eleverna kunde avlägga studentexamen vid den egna skolan. Ännu en linje inrättades inom fortsättningsskolan 1896: lärarinnekursen för utbildning av privatlärarinnor och lärarinnor för lägre klasser. 1909 fick skolan rätt att utdela normalskolekompetens efter slutförd skolgång vid elementarskolan. Avgångsbetyg med normalskolekompetens gav tillträde till vissa statliga tjänster och vissa högre utbildningar.

I Åhlinska skolan följdes traditionella undervisningsmetoder och man experimenterade inte med nya pedagogiska metoder som var fallet i en del andra samtida flickskolor, t ex Anna Sandströms skola. Åhlinska skolan ansågs vara ganska sträng och krävande, en anda präglad av Karin Åhlin som framhöll att ordning, disciplin och plikttrogenhet var det bästa för eleverna. Praktiska ämnen som slöjd och gymnastik hade stort utrymme i skolan och det lades också stor vikt vid ämnet kristendom och psalmsång vid morgonbönen. Undervisning i franska språket påbörjades redan i första klass.

När de privata flickskolorna i Stockholm kommunaliserades den 1/7 1939 förenades skolans gymnasium med Wallinska skolan till Wallin-Åhlinska gymnasiet och elementarskolan uppgick i Vasastadens kommunala flickskola. Vid nedläggningen omfattade Åhlinska skolan småskola, elementarskola och 4-årigt latin- och realgymnasium.

Åhlinska skolans arkiv överlämnades till Stockholms stadsarkiv 1959 (accessionsnummer 21/1959). Arkivet omfattar 30,5 hm varav drygt 23 hm utgörs av klassböcker åren 1865-1939 (serie C VI). Klassböckerna innehåller bl a uppgifter om betyg, frånvaro och lektioner.
I arkivet finns även en ansenlig mängd fotografier bevarade (se ser. H I-H II). Eftersom 1959 års arkivförteckning inte helt överensstämde med arkivets innehåll har delar av arkivet omordnats och omförtecknats under december 2005. Den äldre förteckningsplanen med romerska siffror har bibehållits vid omförtecknat. Arkivförteckningen har registrerats i databasen Arkis II.Skolans adresser:
Trädgårdsgatan 13 (Scheelegatan) 1847-1855
Garvargatan 6 1855-1857
Garvargatan 8 1858-1861
Garvargatan 5 1862-1866
Fredsgatan 19/Rosenbad 4 1867-1887
Malmskillnadsgatan 52 1887-1908
Dalagatan 16-18 1908-1939

Föreståndarinnor (rektorer):
Karin Åhlin 1847-1899
Hedda Åhlin (brorsdotter) 1899-1920
Hilda Huldt 1920-1931
Ellen Östrand 1931-1939

Rektorer för gymnasieskolan
Ellen Fries 1891-1900
Lydia Wahlström 1900-1934
Alice Quensel 1934-1939

Stockholms stadsarkiv den 20 december 2005Christina Hellgren


Källor:
Årsredogörelser 1873-1939 (serie B III)
Handlingar rörande skolans historia (serie G I)
Stockholms skolstyrelses arkiv (fnr 2055), Handlingar rörande skolors i Stockholm historia
(Ö 3B:6): Wallin-Åhlinska gymnasiet – minnesskrift, 1972
Mantalsuppgifter, Kungsholmen, 1850-1858
Stockholms adresskalender 1847-1867
 Serier (44 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
A IProtokoll1880 – 1939 
A II aBetygskataloger, gymnasieskolan1890 – 1933Betygsuppgifter se även serie C VI Klassböcker. 
A II bÖvriga betygskataloger1861 – 1902Serien i kart. om ej annat anges. Betygsuppgifter se även serie C VI Klassböcker. 
A IIIExamensprotokoll med betygstabeller1894 – 1939Serien inb. om ej annat anges. Innehåller även andra handlingar till studentexamen. 
B IKoncept1891 – 1940, odat 
B IIÅrsredogörelserSerien inb. om ej annat anges. Häri även skolans kataloger 1878/79-1938/39. 
B IIIBetygskopior1884 – 1939Serien i kart. 
C II aMatriklar, huvudserie1858 – 1939Serien i kart. 
C II bMatriklar, Åhlinska skolans studenter1894 – 1939 
C II cFörteckningar över utexaminerade elever1905 – 1917 
C II dÖvriga elevmatriklar1866 – 1871 
C II eFörteckningar över elever1852 – 1909 
C IIIFörteckningar över lärare1848 – 1939 
C IVSkolans kataloger1872 – 1938 
C IXKataloger över böcker och tidskrifterOdat 
C VArkivförteckningar1959 
C VIKlassböcker1867 – 1939Serien i kart. om ej annat anges. Serien innehåller anteckningar om betyg, frånvaro, varningar och lektioner. 
C VIILektionsböcker1874 – 1925 
C VIII aUppgifter rörande antal elever1893 – 1913 
C VIII bSlöjdjournaler1906 – 1932 
C VIII cGymnastikböcker1881 – 1908 
D IInkomna handlingar, huvudserie1873 – 1939 
D II aAnmälningar till studentexamen från skolans egna elever1895 – 1920Serien i kart. 
D II bAnmälningar till studentexamen från privatister1901 – 1909 
E IArbetsordningar/scheman1881 – 1933 
E IIProtokoll vid ämneskonferenser1886 – 1938 
E IVElevarbeten1907, 1912, – odat 
E IX Anteckningar rörande lektioner1879 – 1898, odatSerien i kart. 
E VStudentskrivningar1895 – 1939Serien i kart. Enligt Riksarkivets beslut nr 329 har studentskrivningar i samtliga ämnen (franska, latin, engelska, tyska, matematik, fysik) utom svenska gallrats med undantag för år som slutar på siffran 3 eller 8. 
E VIKurs- och lektionsplaner1875 – 1907 
E VIIAnteckningar rörande inträdesfordringar och lärokurser1895 
E VIIIEnskilda arbeten i historia1907 – 1909, odat 
E XScriptaböcker1883 – 1899 
F IHuvudböcker1910 
F IIKassaböcker1852 – 1939Serien i kart. om ej annat anges. 
F IIILöne- och pensionshandlingar1876 – 1939Serien i buntar. 
F IVÖvriga räkenskaper1883 – 1939Serien i buntar. 
G IHandlingar rörande skolans historia 1847 – 1947Serien i kart. 
G IIHandlingar rörande skolbyggnader1879 – 1938, odat 
G IIIHandlingar rörande familjen Åhlin m fl och Åhlinska stiftelsen1827 – 1939Serien i kart. 
G IVBibelspråk och diktavskrifter 1800-t – 1927 
H IFotografier, huvudserie1860 – 1950, odatSerien i kart. om ej annat anges. Jubileumsfotografi, 25/11 1947, ingår i G I:1. 
H IIÖvriga fotografierca 1860 – 1910-tSerien i kart. Serien innehåller album med porträtt av personer som troligen inte har varit verksamma vid Åhlinska skolan. 
Ö ISkolans föreningars handlingar1901 – 1944Serien i kart.